Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokcirkel

Skapad 2021-02-12 12:34 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 8 Svenska
Under de närmaste veckorna kommer ni att läsa och arbeta med en bok som heter "Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö". Det är en berättelse om en speciell sommar i 14-årige Eriks liv, en sommar han aldrig glömmer...

Innehåll

 

Planering - Bokcirkel del 1 s.9-65 och Läslogg 1 v 4 Torsdag: läsning kap 1( läsningen) v 5 Måndag: Kap 1 i helklass. Kap 2 i grupp på svensklektionen. Onsdag: Kap 3 (läsningen) Torsdag: Kap 4 (läsningen) Fredag: (Distans) Vi läser klart kap 4. Individuellt arbete med Läslogg 1 (inte ta-reda-på-uppgifterna!). Uppgiften finns på classroom. v 6 Måndag: Läsning kap 5 i grupper. Arbete med Läslogg 1. Onsdag och torsdag: läsa klart kap 5. Ev kap 6. Fredag: Gör klart läslogg 1 och förbered inför boksamtalet kring kap. 1-5. Därefter boksamtal i grupperna om frågorna till Läslogg 1 samt hjälpas åt med Ta reda på-uppgifterna. Samtalet spelas in och lämnas in på classroom tillsammans med Läslogg 1. Därefter vidare läsning i gruppen, kapitel 6.

Planering - Bokcirkel del 2 och Läslogg 2 s. 66-126 v 6 Onsdag + torsdag på läsningen kap 6 v 7 Måndag läsning kap 7 i grupperna. Onsdag och torsdag kap 8 på läsningen. Fredag kap 9 i grupper + arbete med läslogg 2. V 9 Ons, tor och fre kap 10 -11+ skriva klart Läslogg 2 och lämna in.

Planering - Bokcirkel del 3 och Läslogg 3 s. 127-182 V 10 kap 12-17 + må v 11 arbete med läslogg 3 och samtal.

Planering - Bokcirkel del 4 och Läslogg 4 s. 183-247 v 12 + to v 14 kap 18-24. Fredag: Boksamtal 4. Slutdiskussion. Utvärdering av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska 7-9

Kunskapskrav
E
C
A
Kommentar
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt.
Din läsning kan innehålla viss stakning.
Du har paus på rätt ställe och intonation som stämmer med texten.
Du har dessutom inlevelse i din läsning.
Välja och använda lässtrategier
Välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du använder och känner till olika lässtrategier men är ibland osäker på vilken du skall använda.
Du kan oftast välja rätt lässtrategi och anpassar detta efter syfte och typ av text.
Du kan på ett effektivt sätt välja bästa strategi för ändamålet.
Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven sin läsförståelse.
Du kan se kronologin i texten och du kan göra en jämförelse.
Du kan hitta flera delar att motivera din åsikt med.
Du kan driva och argumentera för dina kopplingar, du hittar underliggande orsaker som är mer abstrakta.
Tolka och föra resonemang om texters budskap
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du kan ge exempel på något budskap som man vill få fram i boken men du motiverar inte så tydligt. Du kan resonera kring ett tydligt budskap i en text, du känner till viss fakta som du på ett logiskt sätt kan knyta till sammanhanget.
Du kan ge exempel på ett par olika tänkbara budskap (även sådant som kräver tolkning) som man vill få fram i boken och motiverar dessa tydligt. Du kan läsa mellan raderna i verket och resonera kring budskapet med hjälp av viss faktakunskap.
Du kan ge exempel på fler tänkbara budskap som man vill få fram i boken och motiverar dessa tydligt. Även dolda/underliggande budskap kommenteras. Du kan med lätthet urskilja de icke dolda budskapen i en text och med hjälp av det kan du föra resonemang byggda på fakta kring dessa budskap.
Sammanställningarnas struktur
Sammanställningarna innehåller beskrivningar och förklaringar, ämnesrelaterat språk samt struktur, citat och källhänvisningar.
Du kan beskriva och förklara vad du har läst med hjälp av några av de begrepp som vi använt. Du hänvisar till någon källa och kan skriva en enkel källförteckning. Du får till viss del fram att du citerar och har i huvudsak följt strukturmallen för texttypen.
Du kan beskriva och förklara vad du har läst utförligt med hjälp av de begrepp som vi använt. Du hänvisar till några källor och kan skriva en korrekt källförteckning. Du citerar oftast korrekt och har följt strukturmallen för texttypen relativt väl.
Du kan beskriva och förklara vad du har läst utförligt och nyanserat med hjälp av olika ämnesbegrepp. Du behärskar flera olika sätt att hänvisa till källor och kan skriva en korrekt källförteckning. Du citerar korrekt och följer strukturmallen för texttypen.
Föra samtal
Eleven kan samtala om varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument på ett sätt som för samtalen framåt.
Du deltar oftast i samtalen, försöker vänta på din tur och lyssnar på de andra. Du har till viss del stöd i fakta och sakförhållanden och bidrar delvis till att samtalet inte stannar av.
Du deltar aktivt i samtalen, låter alla tala och lyssnar på de andra. Du hittar flera kopplingar och kan objektivt motivera och utveckla sitt resonemang med tydlig logik och bidrar till att samtalet inte stannar av.
Du deltar aktivt i att engagera alla i samtalen, breddar diskussionen och redogör för sammanhang, samband och konsekvenser. Du är bra påläst och kan använda fakta på ett effektivt sätt och bidrar medvetet till att samtalet inte stannar av.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: