Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Viljans arbetsplan 20/21

Skapad 2021-02-12 12:30 i Stadsdel Norr Östersund
Förskola
Arbetsplan för Viljan våren 2021

Innehåll

Viljans arbetsplan för våren 2021

 

Innehåll
Projekt LEK – fantasi, lust, samspel och utforskande

Prioriterade mål

Förskolan har utvecklat sin undervisning så att varje barn erbjudits förutsättningar att utveckla:

- förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

- fantasi och föreställningsförmåga

Projekt: Bamse (och sjörövarna)

Bakgrund till valt projekt: Vi ska jobba med leken som verktyg för att utveckla undervisningen. Vi har under hösten tagit vid tidigare arbetslags arbete med vattenlevande djur och vatten överlag men upplevt att det intresset minskat. Vi hoppas nu kunna inspirera barnen med ett nytt temaområde.

Syfte vid start:

- Att erbjuda barnen förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

- fantasi och föreställningsförmåga

Fokusfrågor:

Hur erbjuds barnen att i leken öva på det sociala samspelet?

Insatser för fokusfrågor:

Fortlöpande utveckla lärmiljön utifrån projektet och barnens intresse
Delta, inspirera och stötta i barnens lek
Introducera gruppstärkande och samarbetsfrämjande lekar och övningar

Kopplingar till läroplanen

  • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: