👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Empati vt. 21

Skapad 2021-02-12 12:36 i Förskolan Granen Östhammar
Förskola
Empati & professionellt arbetssätt i förskolan

Innehåll

Bakgrund och Syfte:

Varför ska vi arbeta med det här?

Jo, för att vi har hört och sett det här...... och för att Lpfö-18 säger så här:
Här fyller ni i läroplansmålen ni väljer att koppla till planeringen.

 

Vi pedagoger som arbetar med små barn behöver visa intresse i deras livsvärld och förståelse för barnens behov så att barnen kan få känna att de blir tagna på alvar och att de har en trygg vuxen att luta sig mot under jobbiga situationer.

 

 

 

"Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse" Lpfö18 sid. 5 

 

Mål: 

Alla barn ska få känna att de blir tagna på alvar och att de har en trygg vuxen att luta sig mot under jobbiga situationer.

 

Aktivitet och Metod: 

 

Vi pedagoger hjälper barnen under en empatisk situation genom att sätta ord på känslor och förklarar varför någon reagerade som hen gjorde. På det sättet hjälper vi barnen att tolka empatin så att barnen lär sig förstå varför vissa handlingar leder till vissa känslor.

 

 Viktigt att  vi pedagoger lär barnen att det är okej att känna alla känslor så att de inte stängs in och blir till ohälsa.


Skapa tydlig struktur under dagen så att alla känner en grundtrygghet för att sedan kunna bygga vidare med sin individuella empatiska förmåga.

 

Dokumentation:

 

- Ex samtal med barnen, observationer, barnens alster, film, ljud, foto ...

 

Vem dokumenterar och när? 

gruppvis och i storgrupp

Alla pedagoger ansvariga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18