👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 8

Skapad 2021-02-12 13:06 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Bilbyggeuppgift med teknisk dokumentation.
Grundskola 8 Teknik
Vi arbetar med att tillämpa kunskaper från 7:an genom att skapa en dokumentation till en bil som du bygger i grupp med andra.

Innehåll

Planering Teknik VT 2021

 

Vecka 4-13

 

Du kommer att få repetera vissa delar från 7:an som teknikens fyra funktioner, teknisk dokumentation och utvecklingsprocessen. Du kommer sedan arbeta med teknikutveckling och tillämpa det du lärt dig genom att bygga en bil. Du arbetar i grupp men skriver en egen dokumentation där du reflekterar över teknikutvecklingen för bilar och hur den kan bli en för framtiden hållbar teknisk lösning. Bedömingskriterier för området finns beskrivna i uppgiften.

 

Centralt innehåll:

Tekniska lösningar

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

 

Teknik, människa, samhälle och miljö

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

 

 

Kunskapskrav:

Se också specifika kunskapskrav för uppgiften. 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

 

 

Vecka 4

 

Kap 1 s. 6-18 Teknik löser problem och teknikens fyra funktioner

 

Lab: Tekniska lösningar & enkla maskiner

 

Grupper bilbyggare.

 

Vecka 5

 

Kap 3 s. 50-74 Teknikutveckling går stegvis, Teknikutvecklimgsens drivkrafter, Utveckling av transporter på land.

 

 

Lab: Tekniska lösningar & enkla maskiner

 

 

Vecka 6

 

kap 2. S. 20-48 Utvecklingsprocessen, från idé till produkt, Teknisk dokumentation

 

Lab: Byggstart 1, JV

 

 

Vecka 7

 

Kap 8.  s. 240-241 Människa och teknik

 

Lab: Byggstart 1, UV

 

 

Vecka 8.

 

Kap 2. S. 20-48 Utvecklingsprocessen, från idé till produkt, Teknisk dokumentation

 

Kap . 5 Tekniska processer, Tillverkningsmetoder s. 124 Hur tillverkas bilar idag?

 

 

Utvecklingssamtal

 

Vecka 9. Sportlov.

 

 

Vecka 10.

 

Lab: Bilbygge 2-3, JV

Lab: Bilbygge 2 UV Fredag.

 

Vecka 11

 

Lab bilbygge 3, UV

 

Vecka 12

Färdigställning rapport & Ritning.

Lab bilbyyge 3-4 JV.

Lab 4 JV 8B Fredag.

 

Vecka 13

 

Färdigställning rapport & Ritning.

Lab: Bilbygge 4 UV

 

Uppgifter

  • Bilbygge, ritning och rapport.