Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt åk 7

Skapad 2021-02-12 13:27 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
För att människor ska kunna leva tryggt tillsammans i ett samhälle behövs lagar och regler som alla följer. Om någon eller några inte följer lagarna behövs ett rättsväsende i samhället som skyddar oss mot olika typer av brottslighet. Om vårt samhälle ska fungera måste även lagarna stämma med vad vi tycker är rätt och fel. Det här arbetsområdet handlar om vilka lagar och regler vi har i Sverige och vad som händer om man bryter mot dem.

Innehåll

Vi arbetar med "lag och rätt". Alla instruktioner, uppgifter och inlämningar görs i classroom. 

Du kommer att arbeta enskilt och i mindre grupper. Vi använder oss av boken "Samhälle 7" och olika sidor som länkas till classroom. 

Arbetsområdet avslutas med skriftliga reflektionsuppgifter v. 10. Du ska visa att du har kunskaper om det svenska rättssystemet, att du kan använda begrepp och modeller samt att du kan resonera ur olika perspektiv.

 

 

Uppgifter

  • Det svenska rättsväsendet

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
    Sh  7-9

Matriser

Sh
Lag och rätt

E
C
A
Kunskaper
Eleven har kunskaper om det svenska rättssystemet och visar det genom att undersöka hur detta är uppbyggt och fungerar och beskriver då samband.
På väg mot
har grundläggande kunskaper och visar det genom att beskriva enkla samband. Du ger enkla förklaringar till dessa.
har goda kunskaper och visar det genom att beskriva förhållandevis komplexa samband. Ex: du har med flera beståndsdelar och du kan tydligt förklara dessa i flera led.
har mycket goda kunskaper och visar det genom att beskriva komplexa samband. Ex: du har med flera beståndsdelar och du kan tydligt förklara dessa i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller
På väg mot
använder begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Dvs de används oftast helt korrekt och i rätt sammanhang
använder begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Dvs de används på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
använder begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. Dvs de används på ett lämpligt sätt. Du använder dina kunskaper i olika sammanhang.
Resonemang
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i frågor som rör vårt rättssystem, framför argument och kan växla perspektiv.
På väg mot
för ett enkelt resonemang med till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträcklning växla perspektiv. Ex: du ställer och besvarar enkla frågor. Framför och bemöter argument med enkla motiveringar och förklaringar i något led.
för utvecklade resonemang med relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla perspektiv. Ex: Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor, samt ställa följdfrågor på ett sätt som för diskussionerna framåt. Framför och bemöter åsikter och argument. Underbygger resonemanget med t ex relevant fakta/erfarenheter.
för välutvecklade resonemang med väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla perspektiv Ex: Deltar i diskussionerna på ett sätt som för diskussionerna framåt och utvecklar dem. Fördjupar dem genom att t ex för ain ytterligare fakta eller nya perspektiv. Framför och bemöter åsikter och argument. Underbygger resonemanget genom att t ex dra paralleller och koppla det till andra sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: