Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik, stavning och skiljetecken.

Skapad 2021-02-12 13:28 i Vittra Sollentuna Grundskolor
Textbearbetning utifrån grammatiska och språkliga kvalitéer.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi arbetar med alla ordklasser med fokus på hur de hjälper oss att forma text utifrån våra önskemål. Vi skapar formellt korrekta texter utifrån texttyp och lär oss att BEARBETA våra texter utifrån feedback för högre språklig kvalité.

Innehåll

Vi arbetar med verbtempus, korrekta former av pronomen, rätt typer av prepositioner, en större språklig variation utifrån synonymer och större fokus på adjektiv, adverb och beskrivningar.

Utifrån satsläran arbetar vi med meningsbyggnad och skiljetecken.

Arbetsgången:

1. Genomgång av grammatiska regler.

2. Övningar kopplade till grammatiska regler.

3. Textskapande med fokus på specifika grammatiska regler.

4. Textredigering utifrån feedback för en bättre språklig kvalité.

Uppgifter

 • Se dokumenten: a) Grammatiska regler. b) Tavlan Grammatik c) Texter (grammatik)

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Grammatik, stavning och skiljetecken.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: