Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fågelholkar

Skapad 2021-02-12 13:35 i Björnkärrsskolan Linköping
Under detta arbetsområdet kommer eleverna få träna på sitt skapande när de ska designa och skapa en egen fågelholk.
Grundsärskola 4 – 6 Slöjd
Varje år håller naturskyddsföreningen SM i fågelholk. Det är en tävling där elever från hela Sverige får vara med och tävla om vem som kan skapa den bästa fågelholken. Under detta arbetsområdet kommer du få chansen att delta då vi också ska bygga fågelholkar.

Innehåll

Övergripande syfte från Läroplanen

Under arbetsområdet ska vi arbeta med att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

Vad du ska få lära dig

Under arbetsområdet kommer du få lära dig att designa och bygga en fågelholk. Du kommer träna på att göra en egen ritning utifrån vilken fågel som ska bo i fågelholken. Du kommer också träna på att använda verktygen såglåda, fogsvans, pelarborrmaskin och hammare.

Under arbetsområdet kommer du få träna på att utveckla egna idéer. Du kommer också träna på att genomföra dina idéer.

När du är klar med fågelholken kommer du göra en presentation av din fågelholk.

Undervisning - Så här kommer vi att arbeta

I början av varje lektion kommer vi ha en kort genomgång av ett nytt moment. Efter genomgången kommer vi arbeta enskilt vid våra platser. I slutet av lektionen kommer vi tillsammans att hjälpas åt att städa salen.

Lektionsplanering

Att göra en fågelholk kommer ta flera lektioner.

Lektion nr. 1

Planera hur din fågelholk ska se ut och gör en ritning.

Lektion nr. 2

Mät ut och kapa material till din fågelholk.

Lektion nr. 3

Borra hål och sammanfoga fågelholken med hammare och spik. 

Lektion nr. 4

Arbeta med fågelholkens uttryck.

Lektion nr. 5

Arbeta med fågelholkens uttryck.

Lektion nr. 6

Skapa en redovisning om din fågelholk.

Moment - Fågelholk

 1. Gör en skiss på hur du vill att din fågelholk ska se ut.
 2. Välj vilken fågel som ska bo i fågelholken.
 3. Gör en ritning över vilka mått fågelholken ska ha.
 4. Kapa delarna till fågelholken.
 5. Borra hål den bit som ska bli fågelholkens framsida.
 6. Sammanfoga alla bitar med lim, hammare och spik.
 7. Dekorera holken. 

Bedömning - Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Under arbetsområdet kommer du bedömas på hur väl du kan genomföra ett projekt från början till slut. Du kommer också att bedömas utifrån dina reflektioner av hur projektet fågelholk.

Elevens delaktighet och inflytande - Vad kan du påverka?

Under arbetsområdet kommer du få välja form och utseende på din fågelholk.

Begreppslista

Skiss: En snabbt ritad teckning. Används för att planera hur något ska se ut.

Ritning: En beskrivning med mått på en sak.

Fogsvans: En såg som används för att kapa trä.

Såglåda: En låda som används tillsammans med en fogsvans för att kunna såga räta vinklar.

Rasp: Ett verktyg som används för att forma trä med. Raspen har ett mönster som ser ut som små trianglar på sig.

Fil: Ett verktyg som används för att forma trä med. Filen har ett mönster som är randigt eller ser ut som små kvadrater på sig.

Slippapper: Ett papper som används för att göra trä och metall lent.

Akrylfärg: En målarfärg som är gjord av olja.

Lack: En genomskinlig färg som används för att skydda ditt pussels yta.

Sammanfoga: Att sätta ihop två eller fler delar.

Inspiration

Här kan du se två klipp ifrån Youtube som naturskyddsföreningen har gjort om SM i fågelholk.

Uppgifter

 • Skapa en skiss

 • Gör en ritning

 • Gör en en fågelholk

 • Utvärdera ditt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och
  Sl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-6
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, tovning och sågning.
  Sl  1-6
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg, och hur de kan läsas och följas.
  Sl  1-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  1-6
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  1-6
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd, för att till exempel beskriva slöjdföremål och utvärdera arbetsprocesser.
  Sl  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
  Sl  E 6
 • Eleven kan också medverka i att använda någon given hantverksteknik.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet och någon miljöaspekt medverkar eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
  Sl  E 6
 • Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet.
  Sl  E 6
 • Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål bidrar eleven till resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
  Sl  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Fågelholk

Kan delta i undervisningen
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Formge och framställa
 • Sl
 • Sl  E 6
Kan delta när vi skapar en fågelholk.
Kan skapa en fågelholk på ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Kan skapa en fågelholk på ett noggrant och självständigt sätt med hjälp av instruktioner.
Hantverksteknik
 • Sl
 • Sl  E 6
Kan delta när vi arbetar med såglåda, pelarborrmaskin och hammare.
Kan använda såglåda, pelarborrmaskin och hammare på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete.
Kan använda såglåda, pelarborrmaskin och hammare på ett säkert sätt som fungerar bra i slöjdarbetet.
Material & tekniker
 • Sl
 • Sl  E 6
Kan delta i valet av tillvägagångssätt kopplat till någon miljöaspekt och syftet med arbetet.
Kan ge enkla motiveringar av sina val och välja tillvägagångssätt kopplat till någon miljöaspekt och syftet med arbetet.
Kan ge utvecklade motiveringar till sina val och väljer tillvägagångssätt kopplat till någon miljöaspekt och syftet med arbetet.
Dokumentationer
 • Sl
 • Sl  E 6
Kan delta i att dokumentera arbetet.
Kan föra en enkel dokumentation av arbetet.
Kan föra en väl fungerande dokumentation av arbetet.
Uttryck & funktion
 • Sl
 • Sl  E 6
Kan delta i samtal om slöjdföremåls uttryck.
Kan föra enkla resonemang om symboler, färg och form på fågelholken.
Kan föra utvecklade resonemang om symboler, färg och form på fågelholken.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
 • Sl
Kan använda några slöjdord.
Kan använda några slöjdord och ge enkla omdömen om hur arbetet gått och hur det påverkat resultatet.
Kan använda några slöjdord och ge utvecklade omdömen om hur arbetet gått och hur det påverkat resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: