👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IUP - metakognitiv förmåga och självskattning.

Skapad 2021-02-12 13:47 i Vittra Sollentuna Grundskolor
Självskattning och medvetenhet om egen utveckling. Utveckling av förmågan att utvärdera och sätta upp mål på egen hand.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Detta projekt handlar om att utveckla en bättre förmåga till analys av det som faktiskt sker under lektionstid och det som sker med ens egna utveckling. Eleverna ska få verktyg och begrepp som hjälper en att förstå sitt egna lärande, sätta upp rimliga mål och utvärdera sitt arbete i ämnet Svenska och Svenska som andra språk.

Innehåll

Eleverna skapar en egen IUP-matris utifrån skolverkets läroplan i ämnet svenska. 

Eleverna lär sig att använda sig av de begrepp som skolverket använder kopplat till elevernas bedömning.

Eleverna lär sig att analysera, konstatera och formulera sin egna nivå utifrån kunskapskraven i ämnet. 

Elevernas lärande och utveckling synliggörs och formuleras av eleverna själva. 

IUP:

1. Skolans nytta genom tid (nu, om tre år, om trettio år).

2. Ämnets nytta genom tid (nu, om tre år, om trettio år).

3. Analys av begrepp och förmågor som bedömning i ämnet baseras på.

4. Jämförelse av syfte/centralt innehåll, samt kunskaper/förmågor.

5. Egen bedömningsmatris för de olika kunskapsnivåerna: "Ska veta/ska kunna" med konkreta exempel.

6. Analys av- och argumentation för den egna nivån.

7. Egen målsättning och planering av vägen mot målet.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9