👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The magic door!

Skapad 2021-02-12 15:07 i Nyhedsskolan Rättvik
Grundskola 6 Engelska
Vi tränar vår skriftliga förmåga av "The magic door", översatt av Emelie Gunnstedt. En undervisningsplanering som inspirerade av Josef Sahlins (2011) “Den magiska dörren”.

Innehåll

Det här ska du lära dig:

 

Du ska få träna på din skriftliga förmåga, där du ska kunna:

- beskriva personer

- skriva ett brev

- beskriva känslor

- beskriva omgivningar

- skriva dialoger

Det här kommer vi att göra:

 

Vi kommer att följa undervisningsupplägget ”The magic door”. Vi kommer skriva sammanlagt tio texter.

Vi kommer också träna på ord från ordlista av varje avsnitt så att vi öka vårt ordförråd i engelska.

Vi kommer att lära oss skrivstrategier, till exempel att formulera inledning och avslutning, göra styckeindelning, variera meningslängden, undvika talspråk och upprepningar.

Vi kommer att bearbeta våra texter utifrån lärares återkopplingar.

Det här ska vi bedöma:

Hur du kan följa instruktioner och utföra ditt skriftliga arbete.

Att du kan beskriva med adjektiv och adverb på engelska för att berika dina texter.

Hur du kan bearbeta dina texter utifrån lärares återkopplingar.

Uppgifter

 • magic door

 • Lämnat in boken

 • Lämnat in boken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
The magic door

Ej godtagbara kunskaper (F)
Godtagbara kunskaper (E)
Mer än godtagbara kunskaper (C)
Mer än godtagbara kunskaper (A)
Skriftlig framställning
Din text "The magic door"
 • En  E 6
Du har inte än kunna formulerat dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I dina texter av "The magic door" kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I dina texter av "The magic door" kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I dina texter av "The magic door" kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbetar dina texter
Kunna förbättra din text utifrån mina kommentarer och ändringar.
Du har inte än kunna förbättra din text.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Skriftlig interaktion
Kunna förstå mina kommentarer och svara på dem.
Du har inte än kunna förstå min komentarer och svara på dem.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Omformulering
Kunna formulera dig på ett annat sätt när du inte kan just det ordet. Kunna omformulera en mening på ett annat sätt.
Du har inte än kunna formulera dig på ett annat sätt när du inte kan just det ordet. Du har inte än kunna omformulera en mening på ett annat sätt.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.