Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna språk/ kommunikation

Skapad 2021-02-12 16:42 i Svartnäsgården Borlänge
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Utifrån barngruppens intresse för Babblarna kommer vi använda Babblarna som verktyg i utbildningen. Babblarna bjuder på språklek som stödjer barns tidiga tal-och språkutveckling.

Innehåll

Nuläge

Utifrån barngruppens intresse för Babblarna kommer vi använda Babblarna som verktyg i utbildningen. Babblarna bjuder på språklek som stödjer barns tidiga tal och språkutveckling.

Mål & syfte

Vi vill stärka barnens sociala samspel, utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse och skapande. Fokus kommer ligga på språkutveckling och kommunikation.

Genomförande 

Vi kommer att variera vårt arbetssätt för att nå alla barn. Vi kommer bla att erbjuda sånger, sagor, dans, bokläsning med boksamtal samt skapande med olika tekniker. Då vi samtalar tillsammans med barnen om figurerna och barnen får tidigt upptäcka att språket förenar oss och skapar en gemenskap, även om vi är i olika stadier i språkutvecklingen. Vi använder oss av TAKK som stöd och lär nya tecken.

 

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi i lärloggar på gruppnivå och individuell nivå. 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för planeringen. 

Uppföljning

Arbetslaget gör kontinuerligt uppföljning genom unikums reflektioner och analyser.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: