👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Östersjöriket Sverige: Stormaktstiden

Skapad 2021-02-13 18:31 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola 5 Historia
Om du hade rest tillbaka till Sverige under stormaktstiden hade du inte känt igen vårt lands gränser. Sverige blev under den här tiden ett stort och mäktigt rike. Men hur kunde Sverige bli en stormakt? Och vad fick stormakten att falla? I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om Sverige under stormaktstiden. Du kommer bland annat att få läsa texter och göra aktiviteter som handlar om hur samhället såg ut och om de regenter som styrde landet. Syftet med arbetsområdet är att du ska förstå orsakerna till och konsekvenserna av att Sverige blev en stormakt och varför stormakten sedan föll. Arbetsområdet fokuserar inte bara på krigen under den här perioden utan även på hur samhället påverkades av Sverige som stormakt.

Innehåll

Undervisningens mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • berätta om häxprocesserna
 • avläsa de romerska siffrorna
 • diskutera orsaker till och konsekvenser av stormaktstidens uppgång och fall
 • berätta något om stormaktstidens regenter
 • berätta något om livet under Stormaktstiden 

 

Viktiga ord och begrepp som du ska kunna förstå och använda:

 • stormakt
 • kyrkoplikt
 • adelstitel
 • häxprocesserna
 • naturtillgång
 • bruksort
 • kyrkböcker
 • reduktionen
 • soldattorp
 • karoliner
 • förmyndarregering 

 

Undervisning

För att du ska lära dig så mycket som möjligt om detta kommer vi att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • diskutera och samtala
 • se filmer
 • arbeta med olika uppgifter kopplade till arbetsområdet
 • läsa texter
 • arbeta enskilt, tillsammans med andra och i helklass

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6