Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matens kemi

Skapad 2021-02-14 06:54 i Malmslättsskolan Tokarp Linköping
En kursplan för arbete med kol och förbränning i åk 9.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vilka ämnen finns i maten och hur kan man ta reda på vad de innehåller? Vi varvar teori med naturvetenskapligt arbetssätt.

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

1.    Fetter                     
       a) Berätta om fettets olika uppgifter i kroppen.  
(Kemidirekt s.130)

      b) Ge exempel på vegetabiliska och animaliska fetter.  (Kemidirekt s.130)

      c) Känna till vilka sorts fetter som är nyttiga/onyttiga och hur man kan få information
           om vilken sorts fett som finns i en matvara.   
 (lab. fetter)

      d)  * Kunskap om fetters uppbyggnad och vad som är den kemiska skillnaden
           mellan mättade, omättade och fleromättade fetter.       
(Kemidirekt s.131)
  

2.         Proteiner
      a) Ge exempel på proteinrik mat och vad protein används till i kroppen.
(Kemidirekt s.132)

      b) *Känna till att enzymer är proteiner som fungerar som katalysatorer vid kemiska reaktioner i kroppen och
           ge exempel på när de används.   
(Kemidirekt s.132, 124)

      c) * Hur proteiner är uppbyggda och vilka grundämnen som finns i alla proteiner.
           Känna till att proteiner kan förstöras av hög värme.
  (Kemidirekt s.133, sammanfattning)

3.           Kolhydrater
a) Veta att kolhydrater är energirika och att de kan delas upp i enkla/sammansatta socker, stärkelse, fibrer. 
     Ge exempel på matvaror där de finns.
(Kemidirekt s.122,126)

      b) Ge exempel på enkla- och sammansatta sockerarter (Kemidirekt s.122-123)

      c) Känna till hur man kan se att något innehåller enkla sockerarter eller stärkelse.
          
(lab. Trommers prov, lab. stärkelse)

      d)  Veta vad växterna behöver för att tillverka socker (kolhydrater)
           och kunna skriva en reaktionsformel för fotosyntesen med ord.
(Kemidirekt s.119)

           *Skriva reaktionsformeln för fotosyntesen med kemiska tecken.

           * Visar förståelse för cellandningen: När cellerna förbränner socker så kan det sammanfattas
             i en reaktionsformel som är fotosyntesen ”baklänges”
(Kemidirekt .121)

      e)* Hur olika kolhydrater är uppbyggda, dvs skillnaden mellan enkla/sammansatta socker, stärkelse och fibrer.
           Kunna förklara varför kroppen har olika lätt att ta upp olika sorters kolhydrater.
(Kemidirekt .123-126)

 

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med genomgångar, laborationer och diskussioner där du får möjlighet att träna på målen.

Bedömning

Bedömning sker enligt matrisen nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Bedömning förmågor

Se lärares kommentar (under tabell)
E
C
A
Teori
Använda, förstå och resonera kring kemins begrepp, modeller och teorier
Har grundläggande kemiska kunskaper och visar det genom att beskriva och ge exempel.
Har goda kemiska kunskaper och visar det genom att förklara och visa på samband.
Har mycket goda kunskaper och visar det genom att förklara, visa på samband och generalisera.
Planering av laboration
Kan ge något förslag på hur undersökningen kan genomföras.
Undersökningen går att genomföra efter någon bearbetning.
Planeringen har detaljerade instruktioner och går att genomföra direkt.
Laborationsarbete
Kan följa en instruktion och använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Kan följa en instruktion och använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Kan följa en instruktion och använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Slutsats
Tolka resultatet och motivera
Kan dra enkla slutsatser med någon koppling till teorin i kemin.
Kan dra utvecklade slutsatser med en god koppling till teorin i kemin.
Kan dra välutvecklade slutsatser med en mycket god koppling till teorin i kemin.
Dokumentera undersökningar
t.ex. text, tabeller, bilder, diagram
Gör enkla dokumentationer av undersökningarna.
Gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna.
Gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: