Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-2021 tema 2: Från bråk till decimal & procent (kap. 1 &2, Favorit i matematik 5B)

Skapad 2021-02-14 12:43 i Skärgårdsstadsskolan Österåker
Grundskola 4 – 6 Matematik
Nu har vi arbetat färdigt med de grundläggande bitarna för 'tal i bråkform' och 'tal i blandad form' och kan gå vidare. Under några veckor framöver kommer vi att bygga vidare på våra kunskaper via kapitel 1 och 2 i boken 'Favorit i matematik 5B'.

Innehåll

Vad kommer vi kommer att arbeta med under detta tema:

 • Sambandet mellan bråk och decimal. 
 • Omvandla bråk till tiondelar, hundradelar och tusendelar. 
 • Koppla figurer och bilder till matematiska uttrycksformer.
 • Repetera platsvärde och talsorter; från tusendelar till tusental. 
 • Skriva decimaltal i utvecklad form.
 • Jämföra storleken av tal i decimalform samt avrunda till närmsta heltal och tiondel. 
 • Räkna huvudräkning & uppställning med decimaltal med alla fyra räknesätten. 
 • Koppla sambandet mellan bråkform, decimalform och procentform. 
 • Andelar i procentform. 
 • Cirkeldiagram, tabeller och andra sätt att redovisa information. 

Bra länkar för dig som vill repetera grunderna:

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-5/tal/braktal-decimaltal

https://www.kimsmatematik.com/tal-i-braringk--och-decimalform.html

https://www.kimsmatematik.com/tal-i-procentform-och-deras-samband-med-tal-i-braringk--och-decimalform.html

https://youtu.be/ClohVzVQQtc

https://youtu.be/-ZOX6OahSnU

https://youtu.be/57zLfoBiuWI

 

Veckoplanering:

Planering, information och uppgifter för detta tema delas löpande via ämnesrummet för matematik på Classroom (kurskod: erijv55).

För att lättast följa med i det arbetet vecka för vecka går ni in via 'klassuppgifter' där alla inlägg är taggade med veckonummer. 

Notera att ändringar kan komma att göras under arbetets gång. 

 

Bedömning:

Bedömning av din individuella utveckling kommer att ske genom;

- ditt aktiva deltagande på lektionerna.

- ditt enskilda och självständiga arbete i matteboken

- samarbetsövningar i lärpar / mindre grupp

- interaktiva moment såsom whiteboardövningar, muntliga resonemang och diskussioner 

- skriftliga avstämningar såsom läxförhör, diagnoser och prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: