Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband - kapitel 4

Skapad 2021-02-14 15:17 i Tiundaskolan Uppsala
MatteDirekt - Samband kapitel 4
Grundskola 8 Matematik
Vi kommer att undersöka olika samband, både i vardagen och lite mer teoretiska situationer. Tanken är att du kommer att kunna läsa av och tolka tabeller och diagram från vardagliga situationer. Tanken är också att du kommer att kunna beskriva en och samma situation i en tabell, som en graf i ett diagram och som en formel (ekvation).

Innehåll

Konkreta mål  - när du har arbetat med området samband, så kan du:

 • tolka olika typer av samband.
 • beskriva linjära samband med hjälp av tabeller, diagram och formler.
 • beskriva proportionella samband

Viktiga begrepp för området

- x-axel
- y-axel
- tabell
- diagram
- graf
- formel
- linjära samband
- proportionell
- proportionalitet

 

Arbetssätt

Genomgångar, diskussioner/problemlösning, öva på muntligt prov, animerad film, startuppgift/startblock och eget räknande.

Bedömning

Området avslutas med ett prov, men kunskap kan visas upp i alla möjliga sammanhang, som vid genomgångar, diskussioner, eget räknande och vid gemensam problemlösning. Allt vägs samman då det är dags för betygsättning.

 

Lektionsplanering

Uppgifter

 • Repetition 15

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Samband åk 8 - muntligt prov

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

F
E
C
A
Begrepp
Uppgift Aab, Ec, Ed
Eleven har inte grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kan inte använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Aab Korrekt svar till minst en av frågorna.
Ec Korrekt svar till talens betydelse
Ed Korrekt formel med samma lutning som graf A.
Resonemang
Uppgift Ac, Cb, D, Eb, Ed, G, Ha, I
Eleven för inte enkla och underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt
Ac Motiverar korrekt och hänvisar till grafens lutning Eb Motiverar korrekt vad en pro-portionalitet innebär.
Cb Tydlig motivering. D Tydlig motivering till att kilopriset för mango och äpple är samma, t.ex. drar en linje genom båda punkterna. G Motiverar korrekt svar. Ha Motiverar korrekt svar till alla alternativen.
Ed Tydlig motive-ring till formeln som visar förståelse för lutningen hos två parallella linjer. I Tydlig motivering till grafens lutning i jämförelse med vattentank A.
Kommunikation
Uppgift B, Ca, Cb, D, F, G, Hb, I
Eleven kan inte redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder inte symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
B Uttrycker sig enkelt och tankegången är möjlig att följa. Ca Uttrycker sig enkelt och tankegången är möjlig att följa. D Uttrycker sig enkelt och tankegången är möjlig att följa
Cb Anger korrekt formel och uttrycker sig med ett lämpligt matematiskt språk. F Anger korrekt formel och använder ett lämpligt matematiskt språk. G Uttrycker sig med ett lämpligt matematiskt språk. Ha Anger korrekta formler och uttrycker sig med ett lämpligt matematiskt språk.
G Anger korrekt svar. Uttrycker sig med säkerhet och använder ett korrekt matematiskt språk. I Uttrycker sig med säkerhet och använder ett korrekt matematiskt språk.
Metod
Uppgift B, Ca, D, Ea
Eleven kan inte välja eller använda fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
B Använder en godtagbar metod och anger korrekt svar. Ca Använder en godtagbar metod och anger korrekt svar. D Använder en godtagbar metod och anger korrekt svar. Ea Anger korrekt svar till alla tre sambanden.

Ma
Samband - kapitel 4

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: