Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetslivet årskurs 8

Skapad 2012-02-27 09:01 i Rödsleskolan Oskarshamn
Arbete utgör en stor del av livet.Ny teknik, nya behov och kreativa människor gör att nya typer av jobb utvecklas hela tiden.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

I det här arbetsområdet får du läsa om vad arbete kan betyda för olika människor, vilka yrken som är vanligast och vem som äger de olika arbetsplatserna. Du kommer att läsa om vad facket gör, om arbetsmiljö och om orättvisa löner mellan män och kvinnor,

Innehåll

Lgr 11 Samhällskunskap

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Arbetets centrala innehåll är hämtat från rubriken:

Samhällsresurser och fördelning

Det kommer att behandla arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entrepenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna att träna sina förmåga att:

- reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

- analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Arbetssätt och undervisning

Lärarledda genomgångar av det centrala innehållet. Diskutera i fyrhörning-övning.

Textstudier i Sol 4000  Samhällskunskap s.230-24

Undervisningen är grundad i att eleverna ska få ett historiskt perspektiv där de kan utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap för framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.(kap 1 s.9)

Eleverna får även träna på att göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning,

 

Visa vad du lärt dig

Prov

 

Slutuppgift

Du ska välja en av följande frågeställningar:

1) Vad anser du krävs för att bli en framgångsrik entreprenör. 

2) Vilka faktorer anser du vara mest betydelsefulla när det gäller trivsel och tillfredsställelse på jobbet.

Så bedöms ditt svar

E - Du kan föra enkla resonemang och beskriva enkla samband som har betydelse för människors arbetssituation.

C - Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang och beskriva de förhållandevis komplexa samband som har betydelse för människors arbetssituation.

A - Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang och beskriva de komplexa samband som påverkar människors arbetssituation.

Tidsram

ca 15 lektioner

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris i samhällskunskap årskurs 7-9.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: