Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kol och kolföreningar 8B

Skapad 2021-02-14 17:38 i Murgårdsskolan Sandviken
Grundskola F Kemi
Kolatomen är viktigare än alla andra atomslag för att bygga liv. Kolatomen är också en väldigt viktig byggsten i massor av saker runt omkring oss som exempelvis mat, kläder, trä, papper, smink, plast och bensin. När mat, trä eller bensin förbränns får vi energi. När vi förbränner bensin påverkar det miljön. Om det här och en hel del till kommer det här avsnittet att handla om.

Innehåll

Veckoplanering:

 

8B

 

Vecka

Helklass (måndag)

Halvklass (tisdag)

4

Fjärrundervisning:

Film:

-Den fantastiska kolatomen a2096

-Kolatomens kretslopp a3822

 

Gör:

-a142 Uppgift 1 – Koll på kolet

-a623 Rent kol, testa dig och förklara och resonera.

 

Fjärrundervisning:

Film:

https://app.studi.se/l/digital-kaellkritik

 

Läs artikel om grafen.

Svara på följande frågor

-Sök naturvetenskaplig information i texten och uppge en nackdel med grafen.

-Utgå från texten. Resonera kring textens trovärdighet, utifrån två olika perspektiv

 

a733 De flesta ämnen innehåller kol. Gör testa dig själv och förklara och resonera.

 

5

Fjärrundervisning:

Film: a8766 Fossila bränslen

 

Gör testa dig och förklara och resonera

a291 Fossila bränslen innehåller kolväten

a7290 Kol

 

I skolan:

Praktiskt prov (syror och baser)

 

6

I skolan:

Genomgång förhör syror och baser

 

Bygga kolväten

 

Fjärrundervisning:

Film: kolväten id a5777 i Gleerups kemi

 

Läs/lyssna på texten och gör testa dig och förklara och resonera

Id: a760 Kolväten

Id: a326 Mättade och omättade kolväten

 

7

Fjärrundervisning:

 

Film om alkoholer:

https://app.studi.se/l/alkoholer

 

Läs/lyssna på texten, gör testa dig och förklara och resonera

Gleerups biologi Id: a1519 Alkohol

Gleerups kemi Id: a293 Alkoholer

 

I skolan:

 

Lab: alkoholer

8

I skolan:

Genomgång/resultat av praktiskt prov

Genomgång lab alkoholer

Fjärrundervsning:

Titta på filmen:

https://urplay.se/program/213610-briljanta-forskare-plastcirkeln

Svara på frågor om plast och miljö

 

9

 Sportlov

 Sportlov

10

Uppgift i Unikum:

Frågor 1 kol, kolväten, alkoholer.

 Uppgift i Unikum:

Frågor 1 kol, kolväten, alkoholer.

11

 Fjärrundervisning:

Inför föret genomgång:

Frågor 1 kol, kolväten, alkoholer.

 Fjärrundervisning:

Inlämning: Kolets kretslopp

12

 I skolan:

Förhör kol, kolväten och alkoholer

 I skolan:

Demo: Vad händer när kol brinner?

Gruppfrågor

13

 Fjärrundervisning:

https://app.studi.se/l/vad-aer-biobraenslen

https://app.studi.se/l/miljoepaaverkan-av-biobraenslen

 

Inlämning: Biobränslen

 Långfredag:

14

Påsklov

Påsklov

PP svar kol, kolväten och alkoholer:

https://sandviken-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/elsa_lindberg_edu_sandviken_se/EV3fqsHXzmlDgN9rY1C7z5gBuvw9XN2qXUFxFGjArwrW2w?e=XptLHx

 

Mål:

 

känna till något om grundämnet kol:

-          diamant, grafit, träkol, grafen

-          hur många andra atomer en kolatom kan binda

-          byggsten i alla levande organismer

 

använda kemiska modeller (molekylformel och strukturformel) för att förklara hur några olika organiska ämnesgrupper är sammansatta

 

känna till några organiska ämnesgruppers förekomst och hur de används

-           alkaner

-          (alkener)

-          (alkyner)

-          alkoholer

 

formulera kolatomens kretslopp: fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

 

beskriva hur råolja bildats och separeras till olika produkter

 

känna till något om de globala målen för en hållbar utveckling

 

beskriva och ge exempel på hur produkter gjorda av kolföreningar tex. plaster, kosmetika, rengöringsmedel, och vissa läkemedel förbättrar människors levnadsvillkor, lokalt och globalt.

 

resonera kring hur människans användning av energi och naturresurser (ex. fossila bränslen) påverkar miljön och vad det innebär för en hållbar utveckling.

 

fundera över hur kunskaper i kemi kan användas för att hitta ersättningsprodukter för råolja

 

använda ett källkritiskt förhållningssätt för att fatta goda beslut i vardagsfrågor

som rör kemi.

 

 

Arbetsmetoder:

 

genomgångar, filmer

arbetsuppgifter, laborationer

 

Förmågor som bedöms:

 

 

-använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

 

-genomföra systematiska undersökningar i kemi.

 

-använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och samhället.

 

 

Hur väl du uppnår förmågorna visar du genom:

 

-att delta aktivt vid genomgångar och diskussioner

-att genomföra arbetsuppgifter och inlämningar

-resultat på läxförhör, skriftliga och praktiska prov

 

 

Uppgifter

  • Klimatkocken

  • Frågor 3 fossila bränslen/biobränslen

  • Frågor 2 Kolets kretslopp global uppvärmning

  • Frågor 1 kol, kolväten, alkoholer

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: