Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Att greppa språket"- Utveckla ditt språk

Skapad 2021-02-14 18:47 i Träkvista skola Ekerö
Grundskola 6 Svenska
Du ska få kunskap om hur du kan skriva på ett varierande sätt med god språklig variation, genom att bl. a använda varierande bindeord/sambandsord. Du kommer även lära dig grundläggande regler för meningsbyggnad. Vad är en fullständig mening? Vad är en bisats? När ska du använda beskrivande ord som adverb eller adjektiv ? Vad är det för skillnad på adjektiv och adverb? Arbetsområdet kommer avsluta med att repetera hur en berättelse är uppbyggd och skriva en egen berättelse.

Innehåll

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska visa mer →

 •  
 • Centralt innehåll ( Lgr 11)       
 • Läsa  och skriva
 • Sv 4-6
   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 •  
 • Sv 4-6
  Berättande texter och sakprosatexter 
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv 4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 •  
 • Sv 4-6
  Språkbruk 
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 •  

Uppgifter

 • Hemarbete den 11/3

 • LÄXA till vecka 11 svenska- Att kunna skriva varierande meningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Att greppa språket - utveckla mitt språk

E
C
A
SKRIVA
Att skriva olika slags texter, berättelse , beskrivande, återberättande, argumenterande, instruerande. - Jag vet hur jag ska skriva de olika texterna
Du skriver med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur. Du har viss språklig variation.
Du skriver med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur. Du har förhållandevis god språklig variation.
Du skriver med tydligt innehåll och väl fungerande struktur . Du har god språklig variation.
Att använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet, sambandsord , variera mina meningar; enkla meningar, sammansatta meningar och komplexa meningar
Du använder reglerna med viss säkerhet, med få sambandsord, skiljetecken
Du använder reglerna med relativt god säkerhet.
Du använder reglerna på ett väl fungerande sätt.
Att skriva berättande texter med gestaltande beskrivning, miljö, person -"En grå skepnad skymtade mellan träden och ett ylande hördes. Håren reste sig på min armar"
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Att förstärka och levandegöra dina texters budskap med olika estetiska uttryck, bild , rubriker
Du använder estetiska uttryck på ett i huvudsak fungerande sätt för att förstärka dina texter.
Du använder estetiska uttryck på ett ändamålsenligt sätt för att förstärka dina texter.
Du använder estetiska uttryck på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för att förstärka dina texter.
Att ge omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet - Jag bearbetar och rättar min text och jag ger mina kamrater respons på deras texter.
Du ger enkla omdömen på andras texter och kan efter respons bearbeta dina texter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du ger utvecklade omdömen på andras texter och kan efter respons bearbeta dina texter på ett relativt väl fungerande sätt.
Du ger välutvecklade omdömen på andras texter och kan efter respons bearbeta dina texter på ett väl fungerande sätt.

Ny rubrik

E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: