Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pingis på Vågens fritids

Skapad 2021-02-14 19:44 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola F – 6
Eleverna på Vågen erbjuds kontinuerligt att spela pingis.

Innehåll

 

Lärmål.

Eleverna tränar sin motorik och öga/hand koordination när vi spelar pingis. Tillsammans med kompisarna får de också träna upp sin förmåga att vara en bra vinnare respektive förlorare. Vi tränar också på att följa uppsatta regler och följa en turordning.

 

 

 

Planering av utvärdering.

 Samtal under och efter aktiviteten.

 

 

Undervisning.

Eleverna har möjlighet att anmäla sig till aktiviteten innan aktiviteten börjar. Gruppen som går iväg får gemensamt bestämma om det ska spelas matcher eller rundpingis. 

Resultat av utvärderingen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -

Matriser

LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM

Vilka förmågor ska utvecklas? Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Markera en eller flera av förmågorna...
...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: