Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fåglar

Skapad 2021-02-14 20:11 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Fåglar i närområdet. Cirkelmodellen, VÖL-schema, sexfältare och VENN-diagrammet.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Fåglar Vad vet vi, önskar veta och vad har vi lärt oss fåglarna? Hur lever fåglarna under de olika årstiderna? Vad äter fåglarna?

Innehåll

Vi kommer att utgå från genrepedagogik när vi arbetar med fåglar. Genrepedagiken kommer att finnas med i alla arbetsområden och i alla ämnen. I genrepedagogik finns det olika textgenrer såsom, fakta text, återberättande text, beskrivande text, förklarande text, insturerande text, berättande text och argumenterande text. Vi kommer att använder oss av cirkelmodellen för att förmedla kunskap om olika textgenrer. Cirkelmodellen används för att visa och stötta eleverna i olika texttyper.

Cirkelmodellen

Cirkelmodellen består av fyra faser. 

Fas 1 – Bygg upp kunskap om ämnesområdet. Fokus ligger främst på textens innehåll. Det kan vara att samla information om något – samtala, läsa och anteckna.
Fas 2 – Skaffa förebilder inom genren. Vad är texttypens syfte? Vilken struktur?
Fas 3 – Skriva gemensam text. Läraren skriver text tillsammans med eleverna så eleverna är delaktiga och kan se hur texten byggs upp.
Fas 4 – Skriva individuell text.

Vad ska vi arbeta med?

 • Min bok om fäglar.
 • VÖL-schema. 
 • Fåglars livscykel.
 • Faktatext om fåglar (sexfältare).
 • Expertord.
 • Fakta böcker om fåglar.

Hur ska vi arbeta?

 

Bedömningen är kopplad till (årskurs 3) 

Eleven ska visa sin förmåga att:

 • Formulera sig i tal och tala i skrift.
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
 • Söka information från olika källor.

 

Centralt innehåll/Kunskapskrav

 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator (ipad). Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

 

Varför ska vi arbeta med fåglar?

 • Namnge några djurs och växterns livscyklar.
 • Kunna namnge djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanliga förekommande arter.

När ska vi arbeta med fåglar?

Tidsåtgång: Ungefär 1 månad. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: