Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bryggan Geometri

Skapad 2021-02-15 07:50 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 9 Matematik
F.o.m. måndag 15/2 börjar vi med området geometri.

Innehåll

 

VT 2021 Planering i matematik åk 9

Geometri

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·         Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·         Välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·         Föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

·        Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·        Den förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·        Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du gjort.

·        Skriftligt prov.

·        Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning.

Arbetssätt

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgift enskilt och i mindre grupper.

·         Vi kommer räkna enskilt och i mindre grupper.

·         Vi kommer att lösa matematiska problem enskilt och i mindre grupper.

·         Vi kommer titta på samt värdera olika metoder för att lösa matematiska problem.

Bryggan kap. 2

Centralt innehåll

·         Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

·         Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tre-dimensionella objekt.

·         Likformighet och symmetri i planet.

·         Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

·         Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

 

Matematikplanering Vt – 21

Åk 9

Geometri: Vinklar, omkrets, längd, area, volym, likformighet och symmetri.

 

 

Vecka

Arbetsområde

Sidor

Övrigt

7

Vinklar och vinkelsumma

42-45

Problemlösning

8

Omkrets och längdenheter

47-50

 

9

SPORTLOV

 

 

10

Area

51-52, 54-55, 56-59

 

11

Likformighet och symmetri

64-66

Problemlösning

12

Volym

67, 70-73

 

13

Repetition

 

PROV Geometri

 

 

 

Rekommenderade uppgifter:

Avsnitt

Uppgifter

Vinklar och vinkelsumma

1,  2,  3,  4,  7,  10,  11,  12

Omkrets och längdenheter

18,  19,  21,  22,  23,  25,  26,  27,

28,  29,  30,  33,  34,  35

Area

38,  39,  40,  41,  42,  44,  52,  53,  55,  56,  57, 60,  61,  62,  63,  70,  72,  73,  74

Likformighet och symmetri

94,  95,  96,  97,  98,  99

Volym

102,  112,  113,  114,  117,  122,  123,  124, 125,  126,

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: