Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snick och Snack bygger en koja.

Skapad 2021-02-15 07:37 i Kongahälla förskola Kungälv
Babblarna är ett härligt gäng färgglada figurer som gör språkträning till ett spännande och lekfullt äventyr. Barnen älskar dem inte minst för den medryckande musiken. Vi kommer jobba med de olika fokusområdena som varje figur representerar. Babba: språk, Bibbi: matematik och teknik, Bobbo: rytmik och musik, Dadda: naturvetenskap, Diddi: skapande, Doddo: socialt. Vi kommer att börja med Babba som fokuserar på barnens språkutveckling.
Förskola
Vi har valt att arbeta med materialet "Vännerna i Kungaskogen" som bygger och tydliggör vår värdegrund och likabehandlingsplan. I Kungaskogen är det viktigt att vara en bra kompis och inte lämna någon utanför. I Kungaskogen utforskar man både inomhus och utomhus. I vårt vänskapstema kommer vi att väva in andra ämnen från läroplanen såsom språk, matematik, teknik, djur och natur.

Innehåll

Boken handlar om vänskap, hur man är en bra kompis, olikheter och likheter mellan individer och sist men inte minst får barnen komma i kontakt med en av bokens gyllene regel, ”olika men lika bra”.

Genom arbetet med Vännerna i kungaskogen vill vi:

 • skapa en trygg barngrupp där barnen får tilltro till sin egen förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter.
 • utvecklar sitt talspråk, ökar sitt ord- och begreppsförråd samt utvecklar sin förmåga att samspela och kommunicera med varandra med stöd av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).
 • barnen ska lära sig att förstå de sammanhang de är involverade i samt utveckla sin förmåga att kunna uttrycka sina tankar och funderingar i dessa vardagliga sammanhang.
 • hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor. 
 • att barnen ska lära sig att respektera varandra och vara en bra kompis.

 

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Genom språkstimulerande aktiviteter såsom språklekar, rim och ramsor, sång och musik, berättande och boksamtal kommer barnen ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att uttrycka sig språkligt. Barnen får träna på att samspela, använda lägesbegrepp, leka med ord, ställa frågor, argumentera och kommunicera med varandra. De utvecklar även sin förmåga att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar på olika problem som kan dyka upp. 

Vi kommer att läsa böcker som utmanar barnen på deras nivå. Tillsammans med barnen samtalar vi om vad boken handlar om genom att utgå både från text och bild. Litteratur utifrån barnens ålder och intressen finns lättillgängligt för barnen.

I leken kommer barnen att få möta språk och kommunikation. Vi pedagoger ska vara där och stötta barnen i deras samspel och genom att sätta ord på det de gör.

Vi arbetar med TAKK( tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och tecknar siffror och ord som hör till måltiderna, kläder, färger mm. 

 

- Ekorren Snick tycker om matematik. Tillsammans med honom ska vi gå ut i skogen och leta färger, mäta pinnar och utforska skogsmiljön. Han lär oss mer om ekorrar. 

- Igelkotten Snack tycker om rim och ramsor. Han gillar även teckenspråk och kommer hjälpa oss med flera tecken. Han berättar även mer om igelkottar. 

-Räven Raffe älskar att bygga. Med honom kommer vi konstruera och bygga. Högt, långt och med olika material. Raffe lär oss också om rävar. 

-Kaninen Bitis gillar att hoppa, springa och röra på sig. Hon har med sig ett MiniRörispass och "klara, färdiga, gå" till oss så att vi tillsammans kan gympa och röra oss till musik. Hon berättar också om kaniner för oss. 

-Älgen Älgvis är skogens konung. Han värnar om vänskapen och rättvisan. Vi kommer prata om hur man är en bra kompis och om hur det kan kännas när man blir ledsen eller inte får vara med.

Genom att lyssna på barnens tankar, funderingar och tidigare erfarenheter gör vi barnen delaktiga i sitt eget lärande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: