Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering (VT2021) Blåsippan

Skapad 2021-02-15 08:16 i 042011 Förskolan Griffeltavlan Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Språkutvecklande arbetssätt i förskolan .

Innehåll

Vi arbetar utifrån barnens nuvarande förståelse, intressen och förmågor gällande  högläsning  och sagor .

 

METOD - GENOMFÖRANDE

 Språkutvecklingen hos barnen stimulerar vi bl.a. genom att:

föra dagligen samtal med barnen och utmana dem till att förklara, kommunicera genom att ställa frågor  samt vara närvarande i samtalen.Vi har dagliga samlingar och sagostunder där vi läser böcker och samtalar kring dem. Vi skall också sträva efter att så ofta som möjligt besöka biblioteket där de bl.a. får välja ut egna böcker.

 

 • läsa böcker, flanosagor

 

 • lyssna på sånger med kroppsrörelser

 

 • stimulera barnens språkutveckling med hjälp av språkappar

 

 • arbeta med att utveckla barnens ordförråd genom att benämna och upprepa ord och begrepp i barnens vardag

 

Vi skall också sträva efter att så ofta som möjligt besöka biblioteket där de bl.a. får välja ut egna böcker.

Vi tar vara på alla stunder och inte minst under dagliga rutiner, vid exempelvis matsituationer, då vi samtalar, ställer frågor och utmanar barnen. Vi vill se till att alla är delaktiga på ett nyfiket och lekfullt sätt

DOKUMENTATION

 

Vi dokumenterar både gruppen och det enskilda barnet med hjälp av observationen, reflektioner. Dessutom dokumenteras aktiviteten i Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort  lärlogg.

 

 

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi använder vår avdelnings planering till att reflektera och utvärdera våra dokumentationer så vi kan se över hela processen och se hur vi kan gå vidare för att utmana barn. Genom bilder från händelser och upplevelser kan vi tillsammans titta på och reflektera kring barnens  tankar utifrån aktiviteterna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: