Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsläxa med samtal och högläsning

Skapad 2021-02-15 08:46 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola F
Från v. 2-v.8 har vi börjar vi läsa "Gummitarzan" läsläxa där ett kapitel läses hemma varje vecka och kapitlet efter läses i smågrupper eller helklass. Vi samtala, ritar och skriver om det vi läser. Från v.10-18 är det dags för en ny bok "Isdraken eller annan" och ny läsläxa med samma upplägg.

Innehåll

Gummitarzan av " Ole Lund Krikegaard"

Kap 1 högläsning och samtal i skolan

Kap 2 läxa hemma

Kap 3 högläsning och samtal i skolan

Kap 4 läxa hemma

Kap 5 högläsning  och samtal i skolan

Kap 6 läxa hemma

Kap 7 högläsning och samtal i skolan

Kap 8 läxa hemma

Kap 9 högläsning och samtal i skolan

Kap 10 läxa hemma

Avslutande del består i att varje elev illustrerar begreppet gemenskap och för att veta det behöver man ha klart för sig vilka faktorer som skapar utanförskap. 

 

Isdraken eller annan

Ungefär samma upplägg men två kapitel läses istället för ett hemma. Den avslutande delen består i att varje elev illustrerar begreppet äventyr och för att veta det behöver eleverna ha klart för sig vad ett äventyr är. 

Matriser

SVA-matris för åk 4-6 Solängsskolan år 5

F
E
C
A
Läsa med flyt
 • SvA
 • SvA
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
sammanfattning av texter
 • SvA
 • SvA
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du visar grundläggande förståelse genom att göra enkla, kronologiskasammanfattningar av olika texters innehåll.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Läsförståelse
kommentera texter
 • SvA
 • SvA
 • SvA
 • SvA
 • SvA
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du visar grundläggande läsförståelse genom att du kan kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Du visar god läsförståelse genom att du kan kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Du visar mycket god läsförståelse genom att du kan kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget.
Budskap och upplevelse
 • SvA
 • SvA
 • SvA
 • SvA
 • SvA
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Läsförståelse
Förmedla läsupplevelsen
 • SvA
 • SvA
 • SvA
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.
Skriva texter
Innehåll
 • SvA
 • SvA
 • SvA
 • SvA
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll.
Skriva texter
Texters struktur och språklig variation
 • SvA
 • SvA
 • SvA
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Dina texter har i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Dina texter har relativt väl fungerande struktur och viss språklig variation.
Dina texter har väl fungerande struktur och viss språklig variation.
Skriva texter
grundläggande skrivregler
 • SvA
 • SvA
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
Berättande texter
 • SvA
 • SvA
 • SvA
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Dina berättande texter innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Dina berättande texter innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Dina berättande texter innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Söka information och värdera den
Källkritik
 • SvA
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor, och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor , och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Söka, välja ut och sammanställa
Källkritik
 • SvA
 • SvA
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Dina sammanställningar innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Dina sammanställningar innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Dina sammanställningar innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningar
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningar innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Kombinera text & och estetiska uttryck
 • SvA
 • SvA
 • SvA
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du kan genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Du kan genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Du kan genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Ge omdömen
 • SvA
 • SvA
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk.
Du kan ge väutvecklade omdömen om texters innehåll och språk.
Bearbeta text
 • SvA
 • SvA
 • SvA
 • SvA
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Samtala
 • SvA
 • SvA
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Du kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt.
Du kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Frågor och åsikter
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Språkliga strategier
 • SvA
 • SvA
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du kan använda i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du kan använda relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du kan använda väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Muntliga redogörelser
 • SvA
 • SvA
 • SvA
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Du kan förbereda ogh genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Muntliga redogörelser
anpassning till syfte och mottagare
 • SvA
 • SvA
Du når ännu inte kunskapskraven för årskursen.
Du kan genomföra muntliga redogörelser med viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan genomföra muntliga redogörelser med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan genomföra muntliga redogörelser med god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: