Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grupp Digitalisering Nävergården

Skapad 2021-02-15 09:35 i Nävergårdens fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.

Innehåll

Mål: Sandvikens skolor ligger den digitala tekniken och kompetensen i framkant och är tillgänglig för alla barn och elever

Kunskapsförvaltningen definierar målet som att personalen ansvarar för att varje barn och elev använder digitala verktyg som stimulerar och stärker utveckling och lärande. Barn och elever ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningsätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstår risker samt kunna värdera information. 

Var är vi? (se uppföljning/utvärdering)

Nulägesbeskrivning

Unikum:

Vi har påbörjat vårt arbete med Unikum. Vi har både provat att lägga in planeringar och lärloggar på alla avdelningar. Vi kommer fortsätta arbeta med Unikum för att få in en rutin. Alla utvecklingssamtal/introduktionssamtal skrivs i Unikum.

Digitala verktyg i undervisningen:

Alla avdelningar har en projektor och lärplattor som de använder. Vi projicerar filmer och bilder både inne och ute (genom fönster). Polyglutt används på samtliga avdelningar. Vi använder lärplattorna för att dokumentera det barnen gör tillsammans med barnen, till exempel fotar vår undervisning. Vi använder lärplattorna för att söka information tillsammans med barnen. Vi sitter i grupper och tittar på kortare filmer från UR, till exempel Djuren på Djuris. 

Vi har nyligen fått digitala ägg som vi inte hunnit prova än. Vi inväntar direktiv från NGL-handlingsplan för att bland annat se vilka appar kommunen ska använda.

Vart ska vi?

Vetenskaplig grund:

Digitalt meningsskapande i Förskolan. E. Kyrk Seger. (ht 2021) 

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grundValda delar. Riddersporre och Källander. 

Filmer från UR: https://urplay.se/program/213482-larlabbet-digital-kompetens-i-forskolan 

Sandvikens arbetsplan 21/22: 

Implementera NGL-handlingsplanen förskolan. 

Hur gör vi?

Sandvikens arbetsplan 21/22:

- Utveckla en systematisk användning av lärportalen (Unikum). 

- Främja och stödja strukturerad fortbildning gällande digitala tekniker med tydliga krav på användning i undervisningen. 

Planera undervisningen utifrån barnens intresse och tidigare erfarenhet mot prioriterade mål.

Unikum: Vi gör barnen delaktig i vår dokumentation, bland annat i våra lärloggar.

Digitala verktyg: Varje avdelning planerar sitt eget innehåll utifrån barnens intressen. Vi är lyhörda och engagerade pedagoger. 

Beskriv vilket lärande, arbetssätt och förhållningssätt samt aktiviteter ni planerar att genomföra inom temat. 

Unikum: Vi dokumenterar hur vi arbetar med vårt tema i lärloggar. Vi har även en tema-planering och arbetsgrupp som genomsyrar hela huset. 

Digitala verktyg: Vi utforskar digitala verktyg tillsammans med barnen för att lära oss. Vi är nyfikna pedagoger som vågar prova oss fram. Vi påvisar att det finns olika sätt att använda digitala verktyg. Vi inväntar NGL-handlingsplan då vi anser att vi saknar en del appar, till exempel green screen. 

Fördela ansvaret över aktiviteter, grupper och material

Unikum: Alla pedagoger har eget ansvar att använda Unikum i utbildningen. 

Digitala verktyg: Alla pedagoger har ett eget ansvar över att våga använda och utforska digitala verktyg. Vi tar hjälp av varandra. 

                                                                                                                                                               

Hur blev det och varför?

Vad kan vi se utifrån den dokumenterade processen:

Vid uppföljning - skrivs i Reflektion:

  • Beskriv kortfattat resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

  • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
  • Dokumentera reflektionerna. exempelvis, Väckte vi alla barns intresse? Vet vi det? Hur? Beskriv kortfattat.

Vid utvärdering - skrivs i Analys

  • Analysera resultatet. Beskriv resultatet utifrån barngrupp.

Reflektera kollegialt:

  • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
  • Dokumentera reflektionerna. Varför blev det som det blev? Hur vet vi det? 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: