Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2021-02-15 09:25 i Sätralinjens fsk Sandviken
Förskola
I planeringen kommer vi att beskriva hur vi arbetar med vår värdegrund på avdelning Tellus.

Innehåll

Var är vi?

Vi ser att barnen är väldigt omtänksamma gentemot varandra. De bjuder in varandra till lek genom att ex ge en klänning till en kompis. De säger tack till varandra då de får en sak av en kompis.

De leker en lek där de ramlar och säger hjälp. De vill då ha hjälp av en kompis att komma upp igen.
De frågar efter varandra och möter ofta upp varandra då de kommer in på avdelningen. Blir glada av att se varandra och oss pedagoger.


Vart ska vi?

Då vi ser att barnen blir mer och mer intresserade av varandra och söker kontakt på olika sätt vill vi arbeta ännu mer aktivt med vår värdegrund.

 

Hur gör vi?

Genom hur vi använder språket och tilltalar varandra, bekräftar och har ett positivt förhållningssätt mot barn och varandra.

Vi stöttar barnen vid konflikter och visar på alternativ genom att ex hämta en annan leksak.

Uppmuntra barnen att hjälpa varandra, ex ta av en vante.

 

 

 
 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: