Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Härma och imitera v.7

Skapad 2021-02-15 09:57 i 093261 Förskolan Sture Stockholm Norrmalm
Förskola
I och med några veckor av dans har vi lagt märke till att det finns ett intresse i att härma och imitera varandra. Vi ska därför utveckla detta vidare genom att härma och imitera olika läten och rörelser hos olika djur.

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt? hur olika djur rör sig och låter samt vad de heter 

  

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla? förmåga att komma ihåg, fantisera och imitera de olika djurens rörelser och läten.

  

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet? Barnen ska arbeta med djur, de ska få härma läten och ljud hos dem.

  

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

Tidigare erfarenheter, vad tror ni ska hända? 

 

Under processen,vad gör vi? hur gör kompisen?

 

Utveckling, Vad har vi gjort? 

 

 Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 Individuell reflektion

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

  

Didaktiska lärdomar

 Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 Vad gick bra/mindre bra och varför?

 Hur fungerade de valda frågorna?

 Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: