Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö

Skapad 2021-02-15 10:25 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 5 Kemi
Vi kommer att arbeta med kemi och miljö på olika sätt. Det blir genomgångar, undersökningar och diskussioner. Vi utgår från boken Koll på NO s. 84-101.

Innehåll

Kemi – Kemi och miljö         Kemi åk 5

Mål:

Använda information i texter och diskussioner

 • Du använder dina kunskaper om hur människans handlingar påverkar miljön och är med och diskuterar återvinning

Använda utrustning

Genomföra och dokumentera undersökningar 

Ha kunskaper om materien och kan ge exempel på detta

 • Du kan förklara atom, grundämne, molekyl och kemiska föreningar

 • Du vet att vid en kemisk reaktion sätts ämnen ihop och bildar nya ämnen med nya egenskaper och kan ge exempel på det

 • Du kan ge exempel på kemiska beteckningar för några ämnen

 • Du kan ge exempel på sura och basiska ämnen och att man mäter om ett ämne är surt eller basiskt med pH-skalan

 • Du vet att man kan märka ämnen med varningsmärken om det behövs och kan vad något varningsmärke betyder
 • Du vet vad som menas om ett ämne är neutralt
 • Känna till några gemensamma egenskaper för metaller

Beskriva och förklara olika produkter och kemiska samband

 • Förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att ”ingenting försvinner, allt finns kvar”
 • Berätta om ämnens tre faser - fast, flytande och gas

 • Förklara vad en lösning och en blandning är och ge exempel på lösningar och blandningar

 • Du vet att en legering är en blandning av olika metaller och kan ge exempel på olika legeringar
 • Du kan berätta vad som kan hända med vårt avfall och våra sopor om vi inte tar hand om dem och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem
 • Berätta om människans påverkan av miljön med kemiska ämnen

 • Berätta om hur kunskaper i kemi kan lösa problem för oss och för naturen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: