Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 9 VT-21 Låtskrivarprojekt

Skapad 2021-02-15 10:47 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
En kurs där eleverna skapar en låt och redovisar den i form av en inspelning.
Grundskola 9 Musik
I det här arbetsområdet får du möjlighet att utveckla dina låtskrivartalanger. Uppgiften är att skriva en låt/visa/ballad/sång som berättar om känslor eller vill förmedla ett budskap.... eller bara är fin ändå.

Innehåll

Syfte / Mål

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Kursens innehåll / Arbetsgång

Uppgift
Ni ska skriva en låt.
Låten ska bestå av ackord, melodi och gärna fler musikaliska byggstenar. 
Vilket/vilka instrument ni väljer att skriva för bestämmer ni själva. Något ackordinstrument (piano eller gitarr) bör dock finnas med.
Dokumentera alltid det ni vill komma ihåg till nästa lektion!

Förslag på arbetsgång
1. Välj en tonart och lär dig/er ackorden i den tonarten. Kolla på ackord-listan i dokumentet "Ackord att välja på i olika tonarter" som du hittar i musikskaparuppgiften på Classroom. 
2. Sätt ihop några av ackorden och prova vilken ordning som låter bra. 
3. Bestäm dig/er för vilka ackord du ska ha i vers och refräng, det kan vara samma ackord i både vers och refräng men man kan även växla i refrängen. (Tänk på att inte göra det för svårt)
4. Ta ut en melodi till ackorden.
5. Öva melodin många gånger tillsammans med ackorden.
6. Börja eventuellt jobba med texten.
6. Arrangera låten: Hur ska de olika instrumenten spela och när?
7. Öva! Se till att alla i gruppen har en uppgift i samspelet. 
8. Här blir det dags att låta några klasskamrater få lyssna och tipsa.
9. Ändra om det behövs och öva mer!
10. Dags för gruppen att spela in låten.

En del tycker att det är lättare att börja med texten eller med ett gitarriff eller en pianoslinga eller liknande. Ni bestämmer själva i gruppen hur ni börjar. Fastnar ni på någon del, gå vidare till något annat. Utnyttja lektionstiden väl. Tiden går fort!!!
Ni ska i gruppen skriva ner och lämna in er ackordföljd och text när den är färdig. Ni ska även skriva ner vad låten har för form.

Redovisning

Den färdiga låten ska redovisas på två sätt:

 1. Ackord, Formschema och eventuell låttext (på samma papper). Lämna in till Maria.
 2. Inspelning som ska lämnas in till Maria.

Kunskapskrav

Efter arbetsområdets slut kommer jag att bedöma dig i följande aspekter:

 1. Kvaliteten i musicerandet på det/de instrument som du väljer att spela er låt på.
 2. Musikskapande.
 3. I de fall som ni har kombinerat er musik med någon annan uttrycksform, t ex en text, kan jag bedöma även den aspekten som heter "Kombinera musik med andra uttrycksformer". 
 4. Drivande kraft i musicerandet. Hur du jobbar med att ta initiativ när ni skapar musik tillsammans. 

Se matrisen nedan för exempel. Jag bedömer dig dock i din ämnesmatris här på Unikum. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: