Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2021-02-15 11:54 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola F Matematik
Planering Algebra

Innehåll

Planering i matematik åk 8

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt
klassvis.

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Läxa

Läxan innebär att du ska hinna med att bli klar med minst två nivåer på varje delkapitel innan vi går igenom nästa kapitel. Om du inte hinner bli klar på lektionen så behöver du bli klar med detta på egen hand.

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

1.       Skriftliga prov

2.       Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

 

Ramen Y.wmf

Y Kap 4 – Algebra

 

Centralt innehåll

·         Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

·         Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleverna.

·         Metoder för problemlösning.

·         Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

 

V.

Dag

Lektion

7

 

4.1 Algebraiska uttryck

 

 

4.2 Mönster

 

 

 

9

 

4.3 Uttryck med parenteser

 

 

4.4 Multiplikation av parenteser

 

 

 

10

 

4.5 Uttryck med potenser

 

 

4.6 Ekvationer

 

 

 

11

 

4.7 Ekvationer med parenteser

 

 

4.8 Problemlösning med ekvationer

 

 

 

12

 

Blandade uppgifter

 

 

Diagnos kap 4

 

 

 

13

 

Träna Tal / Utveckla tal

 

 

Repetition + Övningsprov

 

 

Prov Kap 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: