Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mat och hälsa

Skapad 2021-02-15 11:52 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi
Vi har tidigare lärt oss om hur våra sinnen fungerar och vi ska snart lära oss hur kroppen fungerar, men först ska vi stanna lite i hur vi kan ta hand om våra fantastiska kroppar! Vad gör vi om vi blir sjuka? Vad behöver vi äta för att må bra ? Vi kommer att diskutera era frågor kring hälsa och djupdyka i några historiska sjukdomar och hur vi kan se till att kroppen får dem bästa förutsättningarna.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetet kring hälsa är att du ska utveckla förmågan att

 • Beskriva hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Beskriva några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • Samtala kring hur vår hälsa kan påverkas 
 • Beskriva hur du kan hjälpa din kropp må bra 
 • Diskutera olika sjukdomar och hur man ska återhämta kroppen vid ex en förkylning.
 • Beskriva olika näringsämnen och betydelsen för vår kropp.

Hur ska det bedömas:

 • fortlöpande under lektionstid
 • kunna redovisa och diskutera sina kunskaper i grupp 
 • i skriftlig form 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • Samtala i par och i helklass
 • Läsa, söka och skriva fakta 
 • Se filmer
 • Exit ticket 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: