Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen vt-21

Skapad 2021-02-15 11:57 i Källan Uddevalla
Människokroppen
Grundskola 7 – 9 Biologi
Kroppen består av många olika delsystem där olika processer äger rum. I dessa system transporteras och omsätts materia och energi. Kroppens olika organ kan vara kopplade till ett eller flera av dessa system. De mest centrala av dessa system är andning, cirkulation och matspjälkning, vilka utgör grunden och gås igenom i detta tema.

Innehåll

Mål

Att ni ska uppnå grundläggande kunskaper om biologins begrepp, modeller och teorier för att kunna beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. Även att utifrån era kunskaper i biologi granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.. 

Vad ska vi lära oss?

Cell, vävnad, organ och organsystem

 • Att det finns olika typer av celler.
 • Kunna beskriva några olika vävnader.
 • Redogöra några av de viktigaste organen i din kropp.
 • Redogöra några organsystem som finns i din kropp.

Transport och försvar

 • Förklara vad vår kropp behöver syre till.
 • Beskriva vad som händer i lungorna när vi andas.
 • Redogöra för hur hjärtat är uppbyggt och hur det arbetar.
 • Redogöra för blodomloppet och vad blodet består av.
 • Förklara hur vårt immunförsvar fungerar.

Matspjälkning

 • Beskriva matens väg genom matspjälkningskanalen.
 • Namnge organen i matspjälkningskanalen.
 • Beskriva hur näringen transporteras till cellerna och hur cellerna använder näringsämnen.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Titta, lyssna eller läsa ur läroboken BiologiDirekt /se filmer/ genomgång av presentation.
 • Arbeta med läromedlet Digilär genom instuderingsfrågor.
 • Genom att lyssna och delta i sammanfattande genomgångar.
 • Att aktivt arbeta tillsammans i undersökningar, diskussioner samt repetitions- och fördjupningsfrågor.

Hur får du visa vad du kan?

 • Under lektionerna har du chans att muntligt visa dina kunskaper.
 • Genom inlämningar från Digilär och Classroom.
 • Genom skriftliga/muntliga förhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Människokroppen

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

Har ej uppnått målen
Lägre
Högre
Samtala och diskutera
Eleven kan diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med **enkla** motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med **utvecklade** motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med **välutvecklade** motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som **till viss del** för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt **som för** diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som **för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem**.

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Har ej uppnått målen
Lägre
Högre
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har **grundläggande** kunskaper om människokroppen och visar det genom att **ge exempel och beskriva** dessa med **viss** användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har **goda** kunskaper om människokroppen och visar det genom att **förklara och visa på samband** inom dessa med **relativt god** användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om människokroppen och visar det genom att **förklara och visa på samband** inom dessa och **något generellt drag** med **god** användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
Eleven kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på **enkelt identifierbara** samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på **förhållandevis komplexa** samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på **komplexa** samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan **ge exempel på** och **beskriva** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan **förklara** och **visa på samband mellan** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan **förklara** och **generalisera kring** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: