Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinderbana

Skapad 2021-02-15 12:14 i Persfallets förskola Hofors
Förskola
Att arbeta med hinderbanor

Innehåll

Vad: Barnen ska få gå i en färdig hinderbana 

Hur: hinderbanan förbereds och vi har en kort samling innan då vi diskuterar vad vi kan tänka på för att vara en bra kompis i hinderbanan. 

Vad: i hinderbanan skapas förutsättningar för barnen att utmanas med turtagning, att inte trängas och att ev. Hjälpa varandra. De utmanas även i sin motorik genom de olika rörelserna de intar för att ta sig genom hinderbanan. 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: