Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget

Skapad 2021-02-15 12:46 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Eleverna jobbar i två delar - förintelsen och kriget.
Grundskola 9 Historia
Orsakerna till andra världskriget, viktiga händelser, personer och årtal.

Innehåll

Konkreta mål

 • Eleven visar skriftligt och muntligt att han/hon har kunskaper om kriget.
 • Eleven förstår orsakerna till andra världskriget och kan förklara dessa och konsekvenserna av kriget.
 • Eleverna visar att de på ett djupare plan kan ex. förklara, resonera, dra slutsatser.

Arbetssätt

Eleverna kommer att jobba med orsaker till kriget, med fokus på det politiska maktspelet i Tyskland och mellan länder. Eleverna kommer också att diskutera viktiga frågor och får möjlighet att visa att de kan resonera och argumentera. 

Redovisning

Muntligt i diskussioner/redovisningar, skriftligt genom prov och inlämningsuppgift. 

Bedömning

Bedömning sker med hjälp av bedömningsmatris. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Andra världskriget

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Referensram / faktakunskaper
Prov
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Begreppskunskap
Att kunna hantera historiska begrepp, t ex versaillefreden, depressionen, nasismen.
Du använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på relativt väl fungerande sätt.
Du använder begrepp på ett väl fungerande sätt.
Historiebruk
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Använda historiskt källmaterial
Att utifrån historiska källor dra slutsatser om människors levnadsvillkor
Du drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser.
Du drar utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser.
Du drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.
Källkritik trovärdighet
Att resonera om källors trovärdighet och relevans
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: