Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik

Skapad 2021-02-15 12:48 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 9 Religionskunskap
Ordet etik betyder ungefär "gott levnadssätt". Ett annat ord för samma sak är moral. Etiken kan vägleda människor så att de kan fatta beslut i olika valsituationer. Det kan gälla små saker i vardagen men också i stora sammanhang som gäller hela världen. Vad som räknas som rätt och vad som säknas som orätt är ofta mycket svårt. För att få en överblick över olika alternativ kan man använda så kallade etiska modeller. Med det menas ett sött att tänka som tar fasta på någon viktig vägledande tanke. Pliktetik och konsekvensetik är två exempel på sådana etiska modeller. Pliktetiken säger att en handling som följer en regel alltid är bra och en handling som bryter mot regeln är dålig. Konsekvensetiken utgår från följderna av en handling. Om en handling får en god konsekvens är den en bra handling, om handlingen får dåliga följder är den dålig. I praktiken kan det ofta vara svårt att svara ja eller nej på frågan om en handling är bra eller dålig bara med hjälp av plikt-eller konsekvensetik. Det har att göra med att det kan finnas olika lagar och regler som kan tala emot varandra. Ett annat problem är att konsekvenserna kan vara dåliga för en person men bra för andra.

Innehåll

Undervisning

Föreläsning/genomgång, diskussioner, arbeta enskilt och i par. Arbeta med analysuppgifter(etik- och värderingsövningar) som tränar din förmåga att resonera kring olika etiska frågor med hjälp av etiska modellerna (pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik, dygdetik). 

Övningsuppgifter; bildspel från genomgångar, filmer, arbetsfrågor, extra material, bifogas på Google Classroom. 

 

 Tidsplan

Vecka 6-9

 

 Examinationsform

Du kommer att bedömas under arbetet med övningsuppgifter samt under klassrumsdiskussionerna. 

Momentet avslutas med ett skriftligt prov.

Provdag; Fredag vecka 9.

  

Förväntat resultat:

Efter momentet ska du;

  • Ha kunskap om begreppen Etik och Moral, dilemma.
  • Ha kunskap om olika etiska modeller (Pliktetik, Konsekvensetik, Sinnelagsetik, Dygdetik)
  • Kunna analysera och argumentera utifrån etiska modeller t.ex. Pliktetik, Konsekvensetik, Sinnelagsetik.
  • Kunna koppla etiska begrepp till frågor gällande hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska rättigheter. Exempelvis frihet och ansvar.
  • Kunna använda olika typer av källor som hjälpmedel under arbetet. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: