👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grupparbete "Bockarna Bruse" Hatten 2021- Mälarhöjdens förskolor

Skapad 2021-02-15 13:06 i 233131 Förskolan Hattis Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Om Hattens grupparbete med bockarna bruse. Hur hela avdelningen kan bidra till att berätta en saga på olika sätt med olika rekvisita.

Innehåll

 

   Grupparbete Bockarna Bruse Vi har valt att arbeta med projektet Bockarna Bruse som vi har tänkt ska mynna ut i föreställningar. Först och främst för oss själva men kanske för någon annan avdelning om pandemin lättar.

 

·      Varför har ni valt just detta projekt? Beskriv det observerade nuläget i barngruppen: Vi har valt detta projekt eftersom vi inte arbetat så mycket med drama den senaste tiden. Vi tänker att vi får in flera områden på vägen fram mot föreställningen; Språkträning och muntligt berättande. Skapande i form av figurer och miljön. Musik (vi sjunger bockarna bruse-sången och tillverkar instrument därtill). Att våga framföra något får sina kompisar tycker vi är en viktig träning inför exempelvis skolan. Vi upplever att barnen visar intresse för skapande men också för berättelser. Denna kombination bör således väcka deras intresse.

 

 

Undervisningsplan utifrån nuläget:

·       VAD: (Innehåll)

 

Samarbete, att våga framföra något för gruppen, att utveckla sin skapandeförmåga, muntligt berättande, att utöva sång/musik.

 

Frågeställning Hur väver vi samman barnens intresse för skapande med språkträning och muntligt berättande? 

 

 

·       VARFÖR? (Syfte)

 

 Barnen har redan uttryckt intresse för skapande. Vi har också märkt att drama förekommer spontant i lekar på avdelningen. Vi vill i och med detta tema ordna dessa bitar till ordnade pedagogledda aktiviteter.  

·      MÅL

 

 Vi vill att barnen ska träna samarbete samt att se hur deras insats bidrar till helheten.

Alla barn ska på något sätt bidra till att föreställningen kan genomföras. Antingen genom skapande av rekvisita, framförande av berättelse eller utövande av sång/musik under föreställningen. Vi ska vara klara med projektet innan vårterminens slut. Vi ska kunna svara ja på frågan att alla barn i barngruppen har deltagit på något sätt. Alla i arbetslaget arbetar mot samma mål. 

 

·       HUR? (Metod)

 

Genom god planering under reflektionstid så kan vi organisera gruppen på ett bra sätt. Vi tar ett steg i taget och bryter ner vad som ska göras samt delar upp arbetet. Vi kan behöva modifiera sagan lite efter hur många barn som vill delta på "scenen" eller på annat sätt utifrån deras intresse.  

 

Vi tänker att vi har tre grupper. Alla pedagoger har varsin grupp som i slutändan framför samma saga för varandra. Våra yngsta barn deltar på sin nivå och vi funderar på vilka olika roller som behöver tillsättas på en teater; "biljettkassa", "frukt-ansvarig", "deltagande publik" etc.  

Reflektionstiden är ett tillfälle för oss att stämma av hur det går i de olika grupperna och hur vi går vidare.

 

·       VEM?

 

Målet är att alla barn ska vara delaktiga på något sätt. Allt efter deras förutsättningar och inflytande. Vi pressar ingen att göra något de inte är bekväma med. Vi är flexibla. 

 

·       NÄR?

 

Måndagförmiddag.  

 

·      Under avdelningsreflektionen kan ni använda följande frågeställningar:

 

Vad har vi sett hos barnen under aktiviteten?
Vad var framgångsrikt?

 

Hur har vårt förhållningssätt under aktiviteten påverkat barnen?

 

Hur skapades delaktighet för alla barn under aktiviteten?

 

Hur hanterade jag barnens frågor och kommentarer?

 

Hur utmanar vi barnen vidare för att närma oss våra mål? Vilka aktiviteter vill vi erbjuda barnen framåt?

 

  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18