Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa 2

Skapad 2021-02-15 13:18 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Du ska efter området fått kunskap om hur mikroorganismer är både till nytta och skada. Du ska få insikt i hur vår kropps styrs och hur våra sinnen fungerar och hur de kommunicerar med hjärnan.

Innehåll

 

KROPP OCH HÄLSA 2

MIKROORGANISMER - SINNEN/HJÄRNAN - IMMUNFÖRSVAR

 

Mål: 

Du ska efter området fått kunskap om hur mikroorganismer är både till nytta och skada.

Du ska få insikt i hur vår kropps styrs och hur våra sinnen fungerar och hur de kommunicerar med hjärnan.

 

Innehåll:

 • mikroorganismer 

  • hur de fungerar och hur de påverkar vår kropp 

  • hur vi kan motverka dem genom antibiotika och vaccin

 • hur kroppen styrs

  • hjärnan och nervsystem

  • hormoner

  • immunförsvar

 • sinnen, funktion och hur de kommunicerar med hjärnan

 • hur beroendeframkallande ämnen påverkar kroppen

 

Undervisningsformer/arbetssätt

 • genomgångar

 • undersökningar och minilaborationer 

 • film

 • övningar; enskilda, par och i grupp

 • digitala stöd t.ex. övningar, informationssökning

 

Bedömning

Du kommer bedömas genom:

 • skriftligt/digitalt förhör

 • genomförande av laborationer/undersökningar och rapport med slutsatser kopplade till teorin

 

Veckoschema 8C

 

V

Måndag helklass

Fredag halvklass

Övrigt

6

Ögat-synen

Göra klart labrapport

Hörsel - känsel

Minilabbar

 

7

Hjärnan - nervsystemet

Film - studi

Arbetsuppgifter

Undersökning - fånga en sticka

Läxa måndag 22 feb: 

Förhör om nervsystemet och hjärnan.

Gör klart frågorna på arbetsbladet.

Kolla på filmen "Hjärnans anatomi" i studi.se och gör quizen. Skickas ut som ett uppdrag.

8

Förhör hjärnan/nervsystem
Hormoner

Immunförsvar

Film studi.se

Sammanfattning

Arbetsuppgifter

Läxa till fredag v10 Hormoner och immunförsvar frågor s256+299

Rapport in fredag v8.

9

LOV

LOV

 

10

Bakterier och virus - antibiotika/vaccin, resistens

Film: Mikroorganismer och virus (sli.se)

Förhör Hormoner/immunförsvar

Läxa till fredag v11

Bakterier och virus frågor s326

11

STUDIEDAG

Förhör bakterier/virus

Utvärdering

 

 

Arbetsmaterial

 

 • film på sli.se: 

  • Mikroorganismer och virus

  • Vi lär oss om: Våra sinnen

  • Vi lär oss om: Huden

  • Våra sinnen: 5 delar (hörsel, synen, smaken, lukten, huden)

 • film på studi.se:

  • hjärnan

  • hjärnans anatomi

  • nervsystemet

  • nervreflexer

  • endokrina system/hormon

  • Människans sinnen (alla filmer)

  • immunförsvaret

  • resistenta bakterier

  • virus

 

 • sidor i boken

  • s. 320-326, 338-339 (mikroorganismer)

  • s. 273-285 (hjärnan/nervsystem)

  • s. 286-295 (sinnen)

  • s. 253-256 (immunförsvar)

Kunskapskrav

 

Innehåll

E (enkel)

C (fördjupad)

A (avancerad)

10) Biologins begrepp, modeller och teorier.
Jag har kunskap om kroppens olika organ och hur de sitter ihop i system.

Jag kan beskriva hur hjärnan får information av sinnena och hur den bearbetar den

Jag kan ge exempel på något sinne och ge en kortfattad beskrivning av dess funktion.

Jag kan ge exempel på flera olika sinnen och ge en mer utförlig beskrivning av dess funktion.

Jag kan ge exempel på flera olika sinnen och hur de hänger ihop och ge en utförlig beskrivning av dess funktion.

11) Biologins begrepp, modeller och teorier.

Jag har förståelse kring hur organsystem hänger ihop och hur kroppen fungerar för att må bra.

Jag kan beskriva hur något organsystem fungerar och hänger ihop med något annat.

T.ex. synen och nerver
Jag kan ge ett exempel på hur mikroorganismer påverkar människan.

Jag kan beskriva och förklara hur olika organsystem hänger ihop och samarbetar.
T.ex. känsel, hus, nerver, muskler*
Jag kan ge exempel på hur mikroorganismer fungerar, påverkar människan och hur vi kan förebygga sjukdom.

Jag kan beskriva och förklara hur olika organsystem samarbetar och hänger ihop för att styra och reglera kroppens funktioner.
T.ex. hur hjärnan styr kroppen med hjälp av sinnena
Jag kan jämföra olika mikroorganismer utifrån de fungerar och hur de påverkar människan samt hur vi kan förebygga sjukdom.

 

Innehåll

E (enkel)

C (fördjupad)

A (avancerad)

5) Systematiska undersökningar

Genomförande och frågeställningar

Vad vill jag veta och hur gör jag för att ta reda på det?

Jag kan följa en instruktion och genomföra en laboration/undersökning. Jag kan ge förslag på hur man kan genomföra en undersökning.

Jag kan följa en instruktion och genomföra en laboration/undersökning. Jag kan skapa en fråga och ge förslag på hur man kan genomföra en undersökning.

Jag kan följa en instruktion och genomföra en laboration/undersökning. Jag kan skapa en fråga och göra en instruktion på hur man kan genomföra en undersökning.

6) Systematiska undersökningar

Jag gör undersökningarna metodiskt och säkert.

Jag kan genomföra en undersökning på ett säkert och ordentligt sätt och få ett resultat.

Jag kan genomföra en undersökning på ett säkert, ordentligt och metodiskt sätt samt få ett resultat.

Jag kan genomföra en undersökning på ett säkert, ordentligt, metodiskt och effektivt sätt samt få ett resultat.

7) Systematiska undersökningar

Jag kan förstå resultatet jag fått och koppla ihop det med den teori som finns för undersökningen /labben.

Jag kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till teorin som hör till området.

Jag kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till teorin som hör till området.

Jag kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till teorin som hör till området.

8) Systematiska undersökningar

Jag reflekterar över hur resultatet verkligen kan stämma och hur jag kan förbättra undersökningen så att jag får ett mer pålitligt resultat.

Jag kan föra enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Jag kan föra utvecklade resone- mang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. 

Jag kan föra välutvecklade resone- mang kring resultatens rimlighet och kopplar det till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras ger förslag på nya frågeställningar att undersöka. 

9) Systematiska undersökningar

Jag skriver min rapport tydligt där alla steg finns med så att en annan person förstår den.

Jag kan skriva en rapport med resultat och slutsats.

Jag kan skriva en ordentlig rapport med ett tydligt resultat och slutsats t.ex. genom att använda tabeller och diagram.

Jag kan skriva en ordentlig rapport med rubriker och med ett tydligt resultat och utvecklad slutsats t.ex. genom att använda tabeller, diagram och bilder.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: