Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt: Något du vill berätta 9D

Skapad 2021-02-15 13:23 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 9 Bild
Du ska skapa en bild som har ett budskap som fångar andras blickar och får dem att fundera, tänka och känna. Din bild ska skissas upp, diskuteras av en kamrat (kamratrespons) och sedan ska du måla den i en av primärfärgerna (akvarell). Vi kommer att träna skissteknik och även akvarellteknik, genom att måla med kaffe som ett pigment. Tips och trix: se länkar på classroom. Arbetet pågår mellan: v.4 - v.9 Utställning blir i klassen v. 9.

Innehåll

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap:
- Skapa en bild som berättar något för andra.

Skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material:
- Arbeta med teknikerna skiss och akvarell.

Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder:
- Titta på och diskutera tidigare arbeten och samtala kring deras budskap och utföranden.
- Utställning i gemensamma utrymmen.
- Utställning och kort samtal om arbetet i klassen.

Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner:
- Titta på bilder som Pablo Picasso gjort och prata om dess budskap.
- Titta på sådant som Edgar Degas och Lars Lerin gjort, som underlag för inspiration.
- Använda dig av andra elevers bilder för inspiration, men även egna erfarenheter du har av bilder, för att få idéer och tankar om hur du kan göra.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

I arbetet kommer du att:
(Se checklista som ni fått)

 • Testa akvarellteknik, genom att måla med kaffe.
 • Genomgång: Lär dig lite om Pablo Picassos blå och rosa period. Prata om vad det betyder, samt hur färg och form påverkar bilden.
 • Diskutera budskap.
 • Titta på en kort film - hur man kan arbeta med akvarelltekniken och samtala om det.
 • Titta på elevexempel.
 • Kom fram till ett budskap.
 • Skissa upp din bild.
 • Bestäm vilken primärfärg du ska måla i.
 • Visa din skiss för en/två kamrater - kamratrespons (utgå från "frågor till respons")
 • Redigera utifrån responsen.
 • Visa Amanda.
 • Måla på akvarellpapper.
 • Utvärdera ditt arbete (utgå från frågorna "utvärdering").
 • Presentera ditt arbete, vid utställning i klassen.

 

Frågor till respons:

- Tips till personen.
- Vad kan utvecklas i bilden?

- Vilken är bildens målgrupp? 
* Varför tycker du det?

- Hur vet man vilket budskapet är?
* Är det tydligt?
* På vilket sätt? 
* Hur kan det bli tydligare?

- Påverkar den tänkta primärfärgen budskapet?
* Hur påverkar det?
* Hur hade någon av de andra färgerna påverkat innehållet/funktionen med bilden?

Kollas av när man börjat måla:
- Hur kan olika nyanser hjälpa/förstärka uttrycket?
- Kan det finnas fler nyanser?
* Var?
* Hur?

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Du kan visa dina kunskaper genom:

 • Diskussion i klass, om bl.a. budskap.
 • Arbetsprocessen, från idé till färdig produkt - (hur du tar ansvar, idéer, användning av respons, praktiskt arbete och din digitala loggbok).
 • Bilden - tekniken, färg och form hantering och hur den förmedlar information/budskapet du valt.
 • Utställning/Redovisning
 • Utvärdering

Utvärdering

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och ditt arbete. Lägg även in bild på din skiss och din slutprodukt. Detta gör du och lämnar in på classroom. Utgå från de frågor som hör till utvärderingen:

Skriv med hela meningar och motivera dina tankar och åsikter.
Använd dig av begrepp som du har lärt dig och som har med uppgiften att göra.
Tänk på att du kan använda dig av din veckodokumentation som underlag och ”kom-ihåg”.
Textmassan är max 2 A4, stl 12.
Bild: skiss och slutprodukt

1. Vad har du gjort? (arbetsprocessen)
Vad föreställer din bild? (motivet)

2. Hur blev du inspirerad av konstnärerna?
Blev du inspirerad av något annat, vad och hur?
Kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och händelser runtomkring i världen?

3. Vilket budskap har du valt?
Varför valde du detta?
Hur kom du på detta?

4. Hur vill du att andra ska reagera när de ser din bild?
Hur har du gjort bilden för att få den här reaktionen?
Tänk bland annat på: färg, form, struktur.

5. Vad har du fått för respons av dina kamrater?
Hur kunde du använda dig av responsen?

6. Vad har du lärt dig?
Hur lärde du dig detta?

7. Hur gick det att arbeta med detta material och den här tekniken?
Tänk bland annat på: färg, teknik.

8. Vad kan du ha dessa kunskaper till, i och utanför bildsalen?

9. Om du gjort en passepartout, vilken färg använde du till den?
Hur lyfter den din bild?
Om inte, vilken färg skulle du ha valt?

10. Se över kunskapskraven och skriv några kommentarer till dig själv.
T.ex. Hur kan du koppla ditt arbete/det du gjort/din arbetsprocess till egna erfarenheter, andra verk eller företeelser i omvärlden.

Glöm inte skriva med hela meningar och motivera dina tankar och åsikter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: