Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering

Skapad 2021-02-15 13:25 i Törnrosens förskola Nordanstig
Vi utforskar tillsammans samt utvecklar våra kunskaper inom digitalisering i förskolan.
Förskola
Ett av våra prioriterade mål på förskolan är digitalisering. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Innehåll

 

Var är vi?

Vi vill introducera, utforska samt utveckla digitalisering i förskolan.

Vi arbetar redan med iPad tillsammans med barnen genom pedagogiska appar, QR-koder, video och kamera.

Vart ska vi?

Vi vill väcka nyfikenhet samt utöka kunskapen inom digitalisering och programmering samt att barnen utvecklar sin källkritiska förmåga.

Hur gör vi?

Vi vill använda tekniska hjälpmedel mer levande i vardagen.

Vi utvecklar arbetet med att introducera och arbeta med ex. QR-koder, att våra appar är uppdaterade och aktuella.

Aktivt för samtal och diskuterar källkritik. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: