Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO åk4

Skapad 2021-02-15 13:40 i Stordammens skola Uppsala
Biologi, fysik och kemi
Grundskola 4 Fysik NO (år 1-3) Kemi Biologi
NO-undervisningen i årskurs 4 kommer att utgå från läromedlet Koll på NO 4. Vi kommer att läsa faktatexter och göra spännande experiment.

Innehåll

Undervisningens innehåll:

Vi har arbetat med:

 • Skogen
 • Naturen på hösten
 • Naturen på vintern

 

Arbetssätt:

 • Vi läser och skriver faktatexter
 • Vi är i naturen och undersöker
 • vi tittar på filmer och reflekterar tillsammans
 • vi arbetar i grupp/individuellt

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt.

Dessutom bedöms ditt arbete och engagemang på lektionerna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

NO Fy Bi Ke
Koll på NO åk4

Godtagbara kunskaper
Väl godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skogen
- Du vet vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog. - Du kan berätta hur löv och döda djur bryts ner. - Du kan namnen på några träd, bär och svampar. - Du kan ge exempel på en näringskedja i skogen. - Du kan namnen på några rovdjur och bytesdjur. - Du vet vad människan använder skogen till. - Du kan förklara vad som menas med allemansrätten.
Naturen på vintern
- Du kan ge exempel på hur olika djur hittar mat på vintern. - Du kan ge exempel på hur olika växter klarar vintern. - Du kan förklara hur olika djur kan hålla sig varma i kylan.
Vatten & luft
- Du vet vad en vattenmolekyl består av. - Du känner till vattnets olika former. - Du kan beskriva vattnets kretslopp. - Du vet att vissa ämnen kan lösas i vattnet. - Du kan berätta var vattnet i kranen kommer ifrån. - Du vet vad luft är. - Du vet något om hur människan kan påverka vatten och luft.
Sjöar & vattendrag
- Du kan ge exempel på några olika typer av sjöar i Sverige. - Du kan namnen på några fåglar som lever vid vattnet, några fiskar och några vattenlevande insekter. - Du vet vad som menas med en näringskedja och kunna ge exempel på en näringskedja som finns i en sjö. - Du vet hur en fisk är uppbyggd. - Du vet hur en groda utvecklas från rom till vuxen. - Du kan ge exempel på hur människan kan skada livet i en sjö.
Vår & Sommar
- Du kan namnen några vanliga blommor. - Du kan namnen på några fåglar i din närhet. - Du kan förklara vad pollinering är och ge exempel på pollinerare. - Du kan förklara hur växterna får sin energi så att de kan växa. - Du kan berätta hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: