Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 2 - Muntlig framställning

Skapad 2021-02-15 13:38 i Österänggymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Svenska
Matris Svenska 2.

Matriser

Sve
Bedömningsmatris muntlig framställning

Rubrik 1

F
E
C
A
Innehåll
Eleven formulerar en tes inom temat och tesen stöds av enkla argument
Eleven formulerar en tes inom temat och tesen stöds av välgrundade argument
Argumentationen är konsekvent och varierad med motargument som bemöts på relevant sätt.
Disposition och samman­hang
Anförandet har en tydlig struktur med inledning och avslutning
Anförandet har en tydlig struktur med utbyggd samt passande inledning och avslutning.
Anförandet är väldisponerat genom väl fungerande­ inledning och avslutning samt balans mellan­ olika innehållsdelar.
Disposition och samman­hang
Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3–6 min.).
Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3–6 min.).
Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3–6 min.).
Språk och stil
Språket är ledigt, dvs. tal­språkligt snarare än skrift­språkligt.
Språket är anpassat till kommunikationssituationen, dvs. relativt ledigt men ändå tillräckligt formellt för ett anförande.
Språket är väl anpassat till kommunikationssituationen, dvs. klart och med fungerande stilfigurer.
Framförande
Framförandet sker med viss säkerhet och eleven etablerar viss kontakt med åhörarna, t.ex. med hjälp av blicken och övrigt kroppsspråk.
Eleven använder passande kroppsspråk, röst och tempo.
Eleven har god åhörarkontakt.
Framförande
Det presentationstekniska hjälpmedlet hanteras med viss säkerhet.
Det presentationstekniska hjälpmedlet stöder och tydliggör anförandet.
Det presentationstekniska hjälpmedlet är väl integrerat i anförandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: