Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 6: Faktatexter/ "Förklara bättre"

Skapad 2021-02-15 13:56 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
I detta arbetsområde arbetar eleverna med sakprosa och förklarande faktatext med fokus på att både konsumera och producera. De arbetar också med källhänvisning som ett led i det källkritiska arbetet.

Innehåll

 

Vad?

I detta arbetsområde ska eleverna arbeta med förklaringar och förklarande faktatext. De lär sig hur de på ett bra sätt återger information och hur de gör information tydlig för andra. De ska också lära sig hur de gör källhänvisningar på ett tydligt och proffsigt sätt.

Hur?

Eleverna läser förklarande faktatext till både form och innehåll, och genomför olika aktiviteter kopplat till textinnehållet. Aktiviteterna innefattar bland annat att eleverna muntligt och skriftligt förklarar fenomen enligt strukturen för förklarande faktatext, liksom olika övningar i källhänvisning. I detta ingår både hur källan anges i sin form, men också vikten av bokstavsordning. Arbetsområdet avslutas med att eleverna själva skriver en faktatext utifrån förvärvad kunskap. Vi följer till stor del arbetsgången på Clio.me. Där hittar ni mer info under arbetsområdet "Förklara bättre".

Arbetet pågår under v. 7-11

Eleverna får visa sina förärvda kunskaper i slutet av arbetsperioden dels genom ett quiz på Clio kring arbetsområdet samt den faktatext de producerar.

Varför?

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Kunskapskrav som tränas:

 • Läsa med flyt genom att använda lässtrategier.
 • E C A
  Visa läsförståelse genom att sammanfatta och kommentera texter.
  Skriva texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och språklig variation.
  Söka, välja ut och sammanställa information. Resonera om informationens användbarhet.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: