Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text

Skapad 2021-02-15 14:22 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Du skriver en text av utredande karaktär (ett inlägg) där du diskuterar och besvarar den givna frågeställningen. Du refererar även till en källtext.

Uppgifter

  • Utredande text

Matriser

Sva
Utredande text

E
C
A
Innehåll och källhantering
Eleven kan skriva olika typer av texter som i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.
Eleven kan skriva olika typer av texter som i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan översiktligt och med viktiga detaljer återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.
Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är detaljrika och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan med viktiga detaljer och nyanser återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med nyanserade omdömen.
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande, begriplig och välstrukturerad.
Texten är sammanhängande, begriplig och välstrukturerad.
Språk och stil
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.
Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.
Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.
Använda andras texter som mönster
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: