Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyret 2:a v.7

Skapad 2021-02-15 14:23 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:      Sara, ullis, Yvonne

Vecka:      7

Mål- och kunskapsområde:      språk/ värdegrund 

Nyfikenhetsfråga:      

 

Barnets gör:

   Estetiska processer som bidragit till många goda samtal. 
Tillverkat hjärtan med ”lärkompisar”

Gjort istavlor med tamdjur. 
Att göra is i olika former intresserar barnen och alla vill göra mer is

Ritat kor med hjälp av stilleb.

Pedagogerna tänker:

” Lärkompisarbetet ser vi ger ett mycket gott samarbete mellan barnen. Vi upplever att barnen blir glada och stolta över arbetet de gör tillsammans. 

stolta barn som gärna vill visa upp sina iskonstverk!

 

Analys/sammanställning lärande:
   Barnen lär sig och tar till sig kunskaper bättre när de får lära av varandra. 

Att lära tillsammans skapar gemenskap och glädje! 

Hur går vi vidare? Nästa steg?

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: