Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Natur

Skapad 2021-02-15 14:26 i Österfärnebo fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.

Innehåll

Var är vi?

Vi har valt att arbeta med naturen som tema eftersom barnen visar stort intresse för den natur som finns i vår omgivning. Arbetet med vår värdegrund och arbetet med naturen kommer att synas i undervisningen under vårterminen. 

Vart ska vi? - se presenterade läroplansmål.

 

Koppla till vetenskapliggrund:

-Lågaffektivt bemötande handlar om att vi måste öka barnens trygghet, känsla av delaktighet och självbestämmande. ( Heljskov/Edfält Beteende broblem i förskolan, 2017)

- Viktiga faktorer för hur barns språk utvecklas är pedagogens förhållningssätt och kompetens. Ibland är det de enkla förändringarna i lärmiljön som ger goda resultat, som exempelvis användning av olika kommunikationsstöd och konkret samt visuellt stöd. (Specialpedagogiska skolmyndigheten. Verderingsverktyg för tillgänglig utbildning,2016.)

-Att arbeta med tema och projekt är ett lekfullt sätt att lära där alla ämnen finns med. Matematik, språk, naturvetenskap, samarbete, rörelse, sång, och musik, allt berörs. Ämnena blir naturligt inbyggda i temat. Med fokus på upplevelser och upptäckter kopplas ämnena tillbarns utforskande av temat.( Projekt-och temaarbete i förskolan, Granberg,2017.)

 

Hur gör vi?

- vi kommer att använda litteratur, språklådor, konkreta figurer som tex Pippi Långstrumpdockan i undervisningen.

- Vi kommer att göra utflykter i vår närmiljö tex besöka skogen och återvinningen samt biblioteket.

- planerade samlingar under dagen med undervisning i kommunikation, matematik, normer och värden samt naturkunskap

- erbjuda samspels lekar där vi övar turtagning som tex björnen sover och gubben i lådan.

- använda naturen som inspiration och använda naturen till material att skapa med. 

- uppmärksamma och lära oss om djur och fåglar vi ser runt förskolans gård.

- återbruka och återanvända kartonger och annat sparat material.

- följa inarbetad struktur varje dag för att skapa trygghet. 

- följa årstidsväxlingarna tillsammans med barnen, experimentera med smältande snö mm.

- plantera sparade kärnor och frön, sedan vattna och vårda plantorna tillsammans.

- fortsätta att skapa och ändra utseende på vårat årstids träd som sitter på väggen. 

- pedagogerna deltar aktivt och är närvarande i aktiviteter under hela dagen. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: