Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text

Skapad 2021-02-15 14:55 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Du skriver en text av utredande karaktär (ett inlägg) där du diskuterar och besvarar den givna frågeställningen. Du refererar även till en källtext.

Uppgifter

  • Utredande text

Matriser

Sve
Utredande text

E
C
A
Innehåll och källhantering
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som till viss del är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och begriplig och dispositionen är tydligt urskiljbar.
Texten är sammanhängande och begriplig och dispositionen är tydligt urskiljbar.
Språk och stil
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: