Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och funktioner ÅK8

Skapad 2021-02-15 14:45 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Du lära dig att: - beskriva och använda begreppet funktion -tolka och rita punkter i koordinatsystem -med hjälp av ord, tabeller, grafer och formler beskriva: linjära funktioner, proportionalitet, mönster, talföljder. -beskriva och använda räta linjens ekvation

Innehåll

Kunskapsområde kapitel 4 ”Samband och funktioner” MatteDirekt9

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig

 • Beskriva och använda begreppet funktion
 • Tolka och rita punkter i koordinatsystem
 • Med hjälp av tabeller, grafer och formler beskriva:
  • Linjära funktioner
  • proportionaliteter
  • mönster
  • talföljder
 • Beskriva och använda räta linjens ekvation

Begrepp

Formel, ekvation, variabel, samband, tabell, graf, linje, koordinatsystem, koordinater, riktningskoefficient, räta linjens ekvation, aritmetisk talföljd och geometrisk talföljd.

  Beskrivning Sidor Youtube
v6 Samband 138-139 Samband
v7 Linjära samband S140-141 Linjära samband
v8 Fler linjära samband s142-143 Flera linjära samband
v9 Sportlov Sportlov Sportlov

V8 prov Torsdagen 14:05-14:55

Matriser

Ma
Generell förmågematris i matematik

E
C
A
BEGREPP
t.ex. att man *förstår* vad area innebär
Förstår grundläggande begrepp inom området.
Förstår de flesta begrepp inom området.
Förstår de begrepp som finns inom området.
METODER
är de räkneregler som *används*, t.ex. hur arean räknas fram.
Kan och använder metoder som är grundläggande inom området, t.ex. additionsuppställning.
Använder metoder i situationer som varierar något från tidigare gjorda uppgifter.
Använder metoder i nya situationer.
PROBLEMLÖSNING
är de strategier som används och de metoder som *väljs*.
Väljer lämpliga metoder för att påbörja lösningar av problem.
Väljer metoder som leder fram till korrekta svar.
Väljer effektiva metoder vid problemlösningar.
RESONEMANG
handlar om hur man *motiverar*.
Motiveringar som påbörjar korrekta slutsatser.
Motiveringar som leder fram till korrekta slutsatser.
Motiveringar som leder fram till korrekta slutsatser i avancerade uppgifter.
KOMMUNIKATION
handlar om hur man *redovisar* något muntligt och skriftligt.
Redovisningarna är begripliga. Matematiskt språk förekommer, t.ex. använder rätt tecken och enheter.
Redovisningarna är tydliga. Matematiskt språk används. Redovisningarna är till övervägande del kompletta.
Redovisningarna är tydliga. Matematiskt språk används. Redovisningarna är kompletta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: