👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-02-15 15:12 i Äppelgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Barnen ska på ett roligt och konkret sätt möta matematiken i vardagen och utveckla en förståelse för matematiska begrepp

Innehåll

Mål:

Barnen ska på ett roligt och konkret sätt möta matematik i vardagen och utveckla en förståelse för matematiska begrepp

Kriterier:

- Barnen möter och känner igen siffror

- Barnen bygger och konstruerar

- Barnen sorterar och kategoriserar föremål

- Barnen skapar enkla mönster

- De äldsta barnen kan följa enkla ritningar/mallar när de bygger och gör mönster

Metod:

- Pedagogerna använder matematiska begrepp i vardagssituationer som t.ex mängd, storlek, mått, former

- Vi gör barnen uppmärksamma på begreppet mönster

- Vi väcker barnens nyfikenhet genom att siffror i olika material finns tillgängliga

- Vi vill att barnen ska utveckla en förståelse för antal, mängd, storlek m.m. Detta gör vi genom att uppmuntra barnen att räkna         och jämföra t.ex. under samlingar, fruktstunden, i skogen, i leken

- Vi spelar spel

- Vi har olika byggmaterial och enkla mallar och ritningar

Indikationer:

När barnen prövar och benämner matematiska begrepp

När barnen skapar mönster självständigt

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18