👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen runt förskolan

Skapad 2021-02-15 15:56 i Kastellegården förskola Kungälv
På förskolan Kastanjen arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Vi följer årstiderna, vinter till vår, genom att titta på djuren i vår närhet och vad som händer i vår natur t ex med hjälp av experiment och skapande.

Innehåll

 

 

Varför har vi valt detta innehåll?

Barnen är väldigt intresserade av djur och natur. Vi har valt djuren och naturen i vår närhet för att barnen ska kunna uppleva, förstå och värdesätta vår natur, 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Vi vill att barnen ska bli nyfikna och skapa ett intresse för naturen. Skapa aha-upplevelser. 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Experiment och odling
Skrutts (UR play)

 

Uglo på läsplattan

Vi söker fakta tillsammans med barnen.

Skapande med olika tekniker och material

 

 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

 

Vi använder Unikum

 Vi hänger upp bilder i hallen och på samlingen  

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18