Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faropiktogram

Skapad 2021-02-15 16:12 i Skegrie skola F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Kemi
Hur vet du vad som är farligt? Vet du det? Känner du igen de symboler som används för att förklara när något är farligt? Vi ska under några lektioner arbeta med de faropiktogram/varningssymboler som används inom kemi för att visa att någonting är farligt. Målet är att du ska kunna dem och veta hur man hanterar produkter som har dessa symboler på sig.

Innehåll

Syfte:

Vi ska lära oss faropiktogrammen för att kunna:

- använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

- använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Mål:

Efter arbetet ska eleverna:

- lärt sig att kemikalier finns överallt. Vissa förekommer naturligt. Andra har framställts på konstgjord väg.

- kunna känna igen faropiktogrammen. De ska veta att piktogrammen kan finnas på vanliga hushållsprodukter och att produkter med piktogrammen på sig ska hanteras enligt informationen i märkningen på förpackningen.

- kunna förklara vad faropiktogrammen Skadlig, Allvarlig hälsofara och Frätande betyder samt hur man gör för att hantera produkter med en faroetikett på ett säkert sätt.

 

Arbetssätt:

Vi ska lära och träna genom:

- gemensamma genomgångar

- EPA (enskilt, i par, alla)

- se film

- elevspel.se - farosymboler

- använda hemsidan hannashus.se

Redovisningssätt:

Visa vad du kan och vad du lärt dig genom att:

- delta i övningar, och diskussioner 

- redovisa din läxa

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: