Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkande på Igelkotten och Kaninen

Skapad 2021-02-15 16:25 i Rödluvan Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Arbetet med språk ska genomsyra allt vi gör på förskolan, varje dag, hela tiden. Vi använder oss av språk i all kommunikation med barnen (och inom arbetslaget), såväl muntligt som kroppsligt. Vi ska försöka synliggöra hur vi arbetar med språket, hur vi vill arbeta med språket och hur vi ska göra det.

Innehåll

 • Undervisningsplanering 

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

Se läroplansmål. 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

Syftet är att alla barn ska mötas av språk under hela sin vistelse på förskolan, i olika former. Vår (pedagogernas) uppgift är att synliggöra språket och att vägleda barnen i deras språkliga utforskande. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Med grund i läroplanen ska vi organisera olika aktiviteter med fokus på språk och lyfta de tillfällen där barnen använder sig av språk, dels tillsammans med varandra, dels tillsammans med oss vuxna. Vi ska också lägga stor vikt vid allt det språkande som barnen möter i den fria leken. 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

I den mån det är möjligt samtala med barnen om språk, vid exempelvis samlingar och måltider. Lägga stor vikt vid nya ord och uppmärksamma när barn tagit till sig nya ord; det finns olika sätt att ta till sig ett nytt ord - vet jag vet det betyder? Kan jag uttala det?, till exempel. 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För den i barngruppen som vill. 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

  Förskollärare ansvarar för grundläggande planering och arbetslagen ansvarar gemensamt för genomförande och dokumentation. 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

Målet är att vi ska få syn på barnens språkliga utveckling, på olika sätt. Hur gör vi det på mätbara sätt? Pratar barnen mer, med pedagoger, med varandra? Hör vi nya ord? Hur gör de sig förstådda, är det skillnad från tidigare? Ser vi användande av tecken- och kroppsspråk? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: